KIMO KCC320

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความดันบรรยากาศ และ CO2

รุ่น KCC-320 ผลิตภัณฑ์ KIMO ประเทศฝรั่งเศส

 คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความดันบรรยากาศและ CO2 ชนิดเซ็นเซอร์ภายในเครื่อง และสามารถใช้งานร่วมกับซอร์ฟแวร์สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลที่บันทึกไว้หรือแสดงผลการวัดแบบ Online

 คุณลักษณะเฉพาะ

 1. เซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ชนิด Capacitive สามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วง -20 ถึง +70°C และความชื้นสัมพัทธ์ในช่วง 0 ถึง 100%RH
 2. เซ็นเซอร์วัดค่าความดันบรรยากาศชนิด piezoresistive สามารถวัดค่าความดันบรรยากาศได้ในช่วง 800 ถึง 1100 hPa
 3. เซ็นเซอร์วัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ชนิด NDIR สามารถวัดค่าได้ในช่วง 0 ถึง 5,000 ppm
 4. มีความละเอียดในการแสดงผลได้ 0.1°C, 0.1%RH, 1 hPa และ 1 ppm
 5. ค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดดังนี้:

-          อุณหภูมิ: ±0.4°C ในช่วง 0 ถึง 50°C และ ±0.8°C ในช่วงที่เหลือ

-          ความชื้นสัมพัทธ์: ±2%RH ที่ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ 5 ถึง 95%RH และอุณหภูมิ 15 ถึง 25°C

-          ความดันบรรยากาศ: ±3 hPa

-          คาร์บอนไดออกไซด์: ±50 ppm ±3% ของค่าที่วัดได้

 1. สามารถตั้งอลาร์มในการวัดได้ 2 จุดสำหรับแต่ละพารามิเตอร์
 2. สามารถบันทึกค่าในหน่วยความจำได้สูงสุด 2,000,000 ข้อมูล
 3. สามารถกำหนดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลได้เองโดยผู้ใช้งานตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 24 ชั่วโมงต่อค่า
 4. หน้าจอแสดงผลชนิด LCD 2 บรรทัด ขนาด 49.5 x 45 mm แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล และแสดงหน่วยการวัดได้ทั้ง ⁰C, ⁰F, %RH, hPa
 5. มีสัญลักษณ์แสดงฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ของเครื่องบนหน้าจอคือ ค่าสูงสุด (MAX) ค่าต่ำสุด (MIN) สิ้นสุดการบันทึกค่า (END) ข้อมูลถูกบันทึก (REC) หน่วยความจำเต็ม (FULL) รีเฟรชค่าการวัด (ACT) และการเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ (BAT)
 6. ใช้งานร่วมกับ KILOG Software สำหรับตั้งค่าการบันทึกข้อมูลและแสดงผลข้อมูลในการวัด
 7. สามารถเลือกโหมดการเริ่มบันทึกค่าได้ 4 แบบคือเริ่มจากวันที่และเวลาที่กำหนด เริ่มโดยใช้ซอร์ฟแวร์ เริ่มโดยการกดปุ่มที่เครื่อง และแสดงผลแบบ Online โดยข้อมูลจะถูกแสดงผลและบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์
 8. สามารถเชื่อมต่อ Mobile App ผ่านสัญญาณ Bluetooth เพื่อควบคุมการทำงานของ Datalogger ทั้งตั้งโปรแกรมการทำงานและประมวลผลข้อมูล
 9. สามารถเลือกโหมดการหยุดบันทึกได้ 6 แบบคือหยุดตามวันที่และเวลาที่กำหนด หยุดตามระยะเวลาที่กำหนด หยุดเมื่อบันทึกครบตามจำนวนข้อมูลที่กำหนด หยุดเมื่อหน่วยความจำเต็ม หยุดโดยการกดปุ่ม Stop บนซอร์ฟแวร์ และหยุดโดยการกดปุ่ม OK ที่เครื่อง
 10. ตัวเครื่องทำจากวัสดุ ABS ที่มีความคงทนแข็งแรง สามารถใช้งานได้กับกลุ่มงานอุตสาหกรรมอาหาร
 11. สามารถติดตั้งเครื่องได้ทั้งแบบแขวนผนังหรือติดกับวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก
 12. ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA ชนิดลิเธียม 3.6V จำนวน 2 ก้อน สามารถใช้งานได้นานสูงสุด 7 ปี ที่ช่วงระยะเวลาในการบันทึกค่าทุก 15 นาทีและอุณหภูมิการใช้งาน 25⁰C
 13. สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ทำงานที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง +50⁰C
 14. ตัวเครื่องขนาด 110.2 x 79 x 35.4 mm (HxWxD)
 15. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศฝรั่งเศส โดยโรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000
 16. รับประกันการใช้งานเครื่อง 1 ปีเต็ม
 17. มีเอกสารแสดงการเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือจากบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อความสะดวกในการตรวจซ่อมและบริการหลังการขาย
 18. อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่องประกอบด้วย

-          เครื่องรุ่น KCC-320 จำนวน 1 เครื่อง

-          สาย USB และซอร์ฟแวร์ สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลจำนวน 1 ชุด

-          คู่มือการใช้งานทั้งเครื่องและซอร์ฟแวร์ภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ

 

Visitors: 49,270