AMI310 เครื่องวัดชนิดมัลติฟังก์ชั่น (Multi-Function Instruments)

รหัสสินค้า : AMI310

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือวัดชนิดมัลติฟังก์ชั่นที่สามารถต่อใช้งานร่วมกับหัววัดค่าชนิดต่างๆ สำหรับใช้วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม ความดันต่าง ความเร็วอากาศ อัตราการไหลของอากาศ ความเร็วรอบ แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าได้ภายในเครื่องเดียวกัน และสามารถบันทึกข้อมูลภายในเครื่องและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อถ่ายโอนข้อมูลและประมวลผลผ่านซอร์ฟแวร์

 

คุณลักษณะเฉพาะ

1.  ช่องต่อแบบ mini-DIN 2 ช่องที่สามารถต่อได้ทั้งกับ

-         หัววัดอุณหภูมิแบบ Pt100

-         หัววัดความชื้นสัมพัทธ์

-         หัววัดความเร็วลม

-         หัววัดความเร็วรอบ

 

2.  พร้อมช่องต่อโมดูลที่สามารถเลือกต่อกับ

-    โมดูลวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปิ้ลทั้ง Type K, T และ J จำนวน 4 ช่อง

-    โมดูลวัดความดันต่าง

-    โมดูลวัดสภาวะอากาศ (Climate Conditions)

-    โมดูลวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า

3.  แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล 6 ค่าพร้อมกัน

4.  มีหน่วยความจำในตัวเครื่องสามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้งสิ้น 20,000 ค่า หรือ 1,000 ชุดการวัด โดยสามารถเลือกบันทึกข้อมูลได้ทั้งแบบ Manual และ Automatic และสามารถถ่ายโอนข้อมูลที่บันทึกไว้เข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยใช้งานร่วมกับโปรแกรม Datalogger-10 สำหรับการจัดการข้อมูลของเครื่องและจัดทำรายงาน

5.  สามารถขยายหน่วยความจำได้ด้วย micro-SD card

6.  ฟังก์ชั่นการปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานโดยตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 15 ถึง 120 นาที

7.  ต่อใช้การกับหัววัดแบบไร้สายได้

8.  ใช้แบตเตอรี่ Lithium Ion Batter

9.  สามารถนำตัวเครื่องไปใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิบรรยากาศ 0 ถึง 50oC

10.  รับประกันสินค้า 1 ปี


ราคาไม่รวมโพรบ (อุปกรณ์เสริม)

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
บริษัท *
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 65,462