บริษัท โชโปรเชค จำกัด   จำหน่ายเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม โรงงาน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ เครื่องมือช่าง อื่นๆ

***ตัวแทนจำหน่าย KIMO อย่างเป็นทางการในประเทศไทย  

***ให้คำแนะนำในการเลือกเครื่องมือวัดอย่างถูกต้อง แม่นยำ

***ฝึกอบรมการใช้งาน และเก็บรักษาเครื่องมืออย่างถูกวิธี

***พร้อมบริการหลังการขายอย่างชำนาญ พร้อมเข้าใจลูกค้า

Visitors: 2,867