Si-CA 230 เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

รหัสสินค้า : Si-CA 230

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

 

คุณลักษณะเฉพาะ

1.         สามารถวัดได้ในช่วง 0 ถึง 25% สำหรับออกซิเจน 0 to 10,000 ppm สำหรับCO(H2 comp.) 100 to 50,000 ppm สำหรับCO(with dilution) 0 to 99.9% สำหรับคาร์บอนไดออกไซด์ 0 ถึง 5,000 ppm สำหรับไนตริกออกไซด์ 0 ถึง 300 ppm สำหรับไนตริกออกไซด์ปริมาณน้อย 0 ถึง 1000 ppm สำหรับไนโตรเจนไดออกไซด์ 0 ถึง 100 ppm สำหรับไนโตรเจนไดออกไซด์ปริมาณน้อย 0 to 7500 ppm สำหรับไนโตรเจนออกไซด์ 0 to 450 ppm สำหรับไนโตรเจนออกไซด์ปริมาณน้อย -20 ถึง +1250 °C, -4 ถึง +2282 °F สำหรับอุณหภูมิปล่องควัน -20 ถึง +120 °C, -4 ถึง +248 °F, -40 ถึง 250 °C, -40 ถึง 482 °F สำหรับอุณหภูมิอากาศ 0 ถึง 1250 °C, 0 ถึง 2282 °F อุณหภูมิที่แตกต่าง -200 ถึง +200 mbar, -80 ถึง +80 inH2 O สำหรับความดัน/ร่าง 500 Pa สำหรับร่างความแม่นยำสูง 0 ถึง 999% สำหรับอากาศส่วนเกิน 0 ถึง 100% (Gross/HHV) สำหรับประสิทธิภาพ 0 ถึง 125% (Net/LHV) สำหรับประสิทธิภาพ (ควบแน่น) 0 ถึง 99 m/s, 0 ถึง 19,500 fpm สำหรับความเร็วของแก๊สสแต็ค

2.         ความคลาดเคลื่อนในการวัด: ±0.2% vol สำหรับออกซิเจน ±8 ppm < 160 ppm, ±5% rdg up to 2000 ppm, ±10% rdg > 2000 ppm สำหรับโคบอลต์ ±5 ppm < 100 ppm, ±5% rdg > 100 ppm สำหรับไนตริกออกไซด์ ±1.5 ppm < 30 ppm, ±5 % rdg > 30 ppm สำหรับไนตริกออกไซด์ปริมาณน้อย ±2 °C or ±0.5% rdg, ±3.6 °F or ±0.5% rdg สำหรับอุณหภูมิปล่องควัน ±2 °C, ±3.6 °F, ±(0.3% rdg ±0.25) °C, -40°F to 32 °F: ±(-0.3% rdg +0.6) °F, 32°F to 482 °F: ±(0.3% rdg +0.4) °F สำหรับอุณหภูมิอากาศ ±1% rdg ±0.03 mbar, ±1% rdg ±0.012 inH2 O สำหรับความดัน/ร่าง ±0.5 Pa < 10 Pa, ±3 Pa up to 150 Pa สำหรับร่างความแม่นยำสูง

3.         ความละเอียดในการวัด: 0.01% สำหรับออกซิเจน 1 ppm สำหรับโคบอลต์ 0.1% สำหรับคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ppm สำหรับไนตริกออกไซด์ 0.1 ppm สำหรับไนตริกออกไซด์ปริมาณน้อย 1 ppm สำหรับไนโตรเจนออกไซด์ 0.1 ppm สำหรับไนโตรเจนออกไซด์ปริมาณน้อย 0.1 °C, 0.1 °Fสำหรับอุณหภูมิปล่องควัน 0.1 °C, 0.1 °F สำหรับอุณหภูมิอากาศ 0.1 °C, 0.1 °F อุณหภูมิที่แตกต่าง 0.01 mbar, 0.001 inH2 O สำหรับความดัน/ร่าง 0.1 Pa สำหรับร่างความแม่นยำสูง 1% สำหรับอากาศส่วนเกิน 0.1%สำหรับประสิทธิภาพ 0.1% สำหรับประสิทธิภาพ (ควบแน่น) 0.1 m/s, 1 fpm สำหรับความเร็วของแก๊สสแต็ค

4.         หน้าจอสัมผัสสีพร้อมกราฟิค ขนาด 480 x 272 px 

5.         ตัวเรือนทำจากวัสดุ ABS-PC และมีระดับการป้องกัน IP42

6.         ช่วงอุณหภูมิบรรยากาศสำหรับนำเครื่องไปใช้งาน -5 ถึง 45ºC

7.         ช่วงอุณหภูมิในการเก็บรักษาเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน -20 ถึง 50ºC

8.         ตัวเครื่องขนาด 28 x 11.2 x 5.5 cm (WxHxD) น้ำหนัก 825 กรัม

9.             เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศฝรั่งเศส โดยโรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000

10.       รับประกันการใช้งานเครื่อง 1 ปีเต็ม

11.       มีเอกสารแสดงการเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือจากบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อความสะดวกในการตรวจซ่อมและบริการหลังการขาย

อุปกรณ์ที่มาในชุดประกอบด้วย

1.         เครื่อง Si-CA 230 จำนวน 1 เครื่อง

2.         Adjusting Certificate จำนวน 1 ชุด

3.         คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ 1 ชุด

4.         กระเป๋าใส่เครื่อง 1 ใบ

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
บริษัท *
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 65,468