KIMO KIGAZ 310

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้สำหรับปล่องระบายไอเสียโรงงานอุตสาหกรรม

รุ่น KIGAZ 310 ผลิตภัณฑ์ KIMO ประเทศฝรั่งเศส

 

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้สำหรับปล่องระบายไอเสียโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถบันทึกค่าการวัดหรือพิมพ์ผลการวัดผ่านเครื่องพิมพ์ภายในตัวเครื่องได้ทันที

 

คุณลักษณะเฉพาะ

 1. สามารถใส่เซ็นเซอร์วัดแก๊สได้สูงสุด  4 ชนิด คือ O2, CO, NO และ CH4
 2. สามารถวัดออกซิเจน (O2) ได้ในช่วง 0 – 21%vol. โดยมีความละเอียดในการแสดงผล 0.1%vol. และค่า Accuracy ในการวัดไม่เกิน +/- 0.2%vol.
 3. สามารถวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ได้ในช่วง 0 – 8,000 ppm โดยมีความละเอียดในการแสดงผล 1 ppm และค่า Accuracy ในการวัดไม่เกิน +/- 10% ของค่าที่วัดได้
 4. สามารถวัดไนตริกออกไซด์ (NO) ได้ในช่วง 0 – 5,000 ppm โดยมีความละเอียดในการแสดงผล 1 ppm และค่า Accuracy ในการวัดไม่เกิน +/- 5% ของค่าที่วัดได้
 5. สามารถวัดมีเธน (CH4) ได้ในช่วง 0 – 10,000 ppm โดยมีความละเอียดในการแสดงผล 1 ppm และค่า Accuracy ในการวัดไม่เกิน +/- 20% ของมาตรเต็ม
 6. สามารถวัดอุณหภูมิของปล่องได้ในช่วง -100 ถึง +1,250◦C โดยมีความละเอียดในการแสดงผล 0.1◦C และค่า Accuracy ในการวัดไม่เกิน +/- 0.4% ของค่าที่วัดได้หรือ +/- 1.1◦C
 7. มีฟังก์ชั่นคำนวณค่าจากการวัดโดยสามารถแสดงค่าได้ทั้ง CO2 อากาศส่วนเกิน และประสิทธิภาพการเผาไหม้
 8. มีหน่วยความจำภายในตัวเครื่องสามารถบันทึกค่าได้สูงสุด 100,000 ข้อมูล
 9. มีเครื่องพิมพ์ในตัวสามารถสั่งพิมพ์ผลการวัดได้ทันที
 10. แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอลบนหน้าจอสีชนิด TFT ขนาด 3.5”
 11. เครื่องมาพร้อมหัววัดความยาว 300 มิลลิเมตร พร้อมสายต่อยาว 2.5 เมตร และสามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุด 500◦C
 12. ตัวเรือนทำจากวัสดุ ABS ระดับการป้องกัน IP40
 13. ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จประจุชนิดลิเธียมอิออนที่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด 10 ชั่วโมง
 14. ตัวเครื่องขนาด 331x112x86 mm น้ำหนัก 1,120 กรัม
 15. รับประกันการใช้งานนาน 1 ปี
 16. อุปกรณ์ที่มาในชุดประกอบด้วย

-          เครื่องวัด KIGAZ 310 จำนวน 1 เครื่อง

-          หัววัดความยาว 300 มิลลิเมตร พร้อมสายต่อยาว 2.5 เมตร จำนวน 1 ชุด

-          แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมอิออนและอุปกรณ์การชาร์จแบตเตอรี่และสายต่อ USB จำนวน 1 ชุด

-          แผ่นซอร์ฟแวร์ จำนวน 1 แผ่น

-          กระเป๋าใส่เครื่องจำนวน 1 ใบ

-          ใบรับรองการสอบเทียบ จำนวน 1 ชุด

Visitors: 49,270