KIMO KIGAZ 210

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้สำหรับปล่องระบายไอเสีย

รุ่น KIGAZ 210 ผลิตภัณฑ์ KIMO ประเทศฝรั่งเศส

COMBUSTION GAS ANALYSER

 

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้สำหรับปล่องระบายไอเสียโรงงานอุตสาหกรรม   ที่สามารถบันทึกค่าการวัดหรือพิมพ์ผลการวัดผ่านเครื่องพิมพ์ภายในตัวเครื่องได้ทันที

คุณลักษณะเฉพาะ

1.         สามารถใส่เซ็นเซอร์วัดแก๊สได้สูงสุด  3 ชนิด คือ O2, CO, NO หรือ CH4

2.         เซนเซอร์ออกซิเจน (O2) เป็นแบบอายุการใช้งานยาวนาน ช่วงการวัด 0 – 21%vol.

3.         เซนเซอร์คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO-H2) เป็นแบบชดเชยค่าไฮโดรเจน  ช่วงการวัด 0 – 8,000 ppm

4.         มีโซลินอยด์วาวล์เพื่อป้องกันความเสียหายกับเซนเซอร์ CO ในกรณีค่าสูงเกินช่วงการวัด

5.         สามารถวัดไนตริกออกไซด์ (NO) ช่วงการวัด 0 – 5,000 ppm

6.         สามารถวัดมีเธน (CH4) ช่วงการวัด 0 – 10,000 ppm

7.         สามารถวัดอุณหภูมิของปล่องได้ในช่วง -100 ถึง +1,300◦C

8.         มีฟังก์ชั่นคำนวณค่าจากการวัดโดยสามารถแสดงค่าได้ทั้ง CO2 อากาศส่วนเกิน และประสิทธิภาพการเผาไหม้

9.         มีหน่วยความจำภายในตัวเครื่องสามารถบันทึกค่าได้สูงสุด 100,000 ข้อมูล

10.       มีเครื่องพิมพ์ในตัวสามารถสั่งพิมพ์ผลการวัดได้ทันที

11.       แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอลบนหน้าLCD 120 x 160 พิกเซล, 50 x 67 มิลลิเมตร

12.       มีโพรบวัดความยาวให้เลือกหลายขนาด 180 มิลลิเมตร , 300 มิลลิเมตร ,750 มิลลิเมตร ,1,000 มิลลิเมตร

13.       ตัวเรือนทำจากวัสดุ ABS ระดับการป้องกัน IP40

  1. มี Bluetooth ไว้เชื่อมต่อ เพื่อแสดงผลบนโทรศัพท์ Smart phone ผ่าน  KIGAZ MOBLIE APPLICATION
  2. ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จประจุชนิดลิเธียมอิออนที่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด 10 ชั่วโมง
  3. ตัวเครื่องขนาด 331x112x86 mm น้ำหนัก 1,120 กรัม
  4. รับประกันการใช้งานนาน 1 ปี
  5. อุปกรณ์ที่มาในชุดประกอบด้วย

-           เครื่องวัด KIGAZ 310 จำนวน 1 เครื่อง

-           หัววัดความยาว 300 มิลลิเมตร พร้อมสายต่อยาว 2.5 เมตร จำนวน 1 ชุด

-           แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมอิออนและอุปกรณ์การชาร์จแบตเตอรี่และสายต่อ USB จำนวน 1 ชุด

-           แผ่นซอร์ฟแวร์ จำนวน 1 แผ่น

-           กระเป๋าใส่เครื่องจำนวน 1 ใบ

-           ใบรับรองการสอบเทียบ จำนวน 1 ชุด

Visitors: 49,274