KIMO KIGAZ 80

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้สำหรับปล่องระบายไอเสีย

รุ่น KIGAZ 80 ผลิตภัณฑ์ KIMO ประเทศฝรั่งเศส

COMBUSTION GAS ANALYSER

 

เครื่องมือสำหรับวัดค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้สำหรับปล่องระบายไอเสียโรงงานอุตสาหกรรม   ที่สามารถพิมพ์ผลการวัดผ่านเครื่องพิมพ์ภายนอกตัวเครื่องได้ทันที

คุณลักษณะเฉพาะ

 1.          สามารถใส่เซ็นเซอร์วัดแก๊สได้สูงสุด  3 ชนิด คือ O2, CO
 2.          เซนเซอร์ออกซิเจน (O2) เป็นแบบอายุการใช้งานยาวนาน ช่วงการวัด 0 – 21%vol.
 3.          เซนเซอร์คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)   ช่วงการวัด 0 – 8,000 ppm
 4.          มีฟังก์ชั่นคำนวณค่าจากการวัดโดยสามารถแสดงค่าได้ทั้ง CO2 อากาศส่วนเกิน และประสิทธิภาพการเผาไหม้
 5.          สามารถบันทึกค่าในหน่วยความจำได้ 100,000 ค่า
 6.          มีเครื่องพิมพ์ภายนอก สามารถสั่งพิมพ์ผลการวัดได้ทันที
 7.          แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอลบนหน้าLCD 54x 50 มิลลิเมตร
 8.          มีโพรบวัดความยาว 180 มิลลิเมตร
 9.          ตัวเรือนทำจากวัสดุ ABS ระดับการป้องกัน IP40
 10.          ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จประจุชนิดลิเธียมอิออนที่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด 10 ชั่วโมง
 11.        ตัวเครื่องขนาด 240x100x80 mm น้ำหนัก 660 กรัม
 12.        รับประกันการใช้งานนาน 1 ปี
 13.        อุปกรณ์ที่มาในชุดประกอบด้วย

-           เครื่องวัด KIGAZ 80 จำนวน 1 เครื่อง

-           หัววัดความยาว 180 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด

-           แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมอิออน จำนวน 1 ชุด

-           อุปกรณ์การชาร์จแบตเตอรี่และสายต่อ USB จำนวน 1 ชุด

Visitors: 49,017