KIMO TM210-R

เครื่องวัดอุณหภูมิและส่งสัญญาณ KIMO รุ่น TM210-R

Temperature Transmitter

คุณลักษณะทั่วไป

-           ช่วงการวัด  -100 to +400°C (ขึ้นอยู่กับหัววัดที่เลือกใช้)

-           หน่วยการวัด  C / °F

-           ค่าความถูกต้องแม่นยำ  ±3% ของค่าที่อ่านได้ ±0.25°C

-           ค่าความละเอียด   0.1°C

-           ความเร็วในการวัด 0.9 วินาที

-           ส่งสัญญาณออกได้แบบ 0-10 V หรือ 4-20 mA และ รีเลย์จำนวน 2 ช่องสัญญาณออก

-           ตัวเครื่องทำจากวัสดุ ABS  ระดับการป้องกันน้ำฝุ่น IP65 (ขึ้นอยู่รุ่น)

-           มีหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข

-           หน้าจอเป็นแบบ LCD 19digits2 บรรทัด  ขนาดหน้าจอ 70x40mm  ขนาดตัวเลข 10 mm ขนาดหน่วยวัด 5 mm

-           มีอุปกรณ์สำหรับติดตั้งผนังมาในชุด

-           ติดตั้งง่าย สะดวก และรวดเร็ว

สามารถเลือกชนิดหัววัดได้ดังนี้

TM210-BOS-R                      หัววัดติดกับเครื่อง + ช่องวัด Pt100 ภายนอก

TM210-BOB-R                      2 ช่องวัด Pt100 ภายนอก

Visitors: 49,270