KIMO KIRAY300

เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรด  KIMO รุ่น KIRAY 300

ผลิตภัณฑ์ประเทศฝรั่งเศส 

ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ คลิ๊กที่นี่ 

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรดที่มีช่องต่อหัววัดชนิดเทอร์โมคัปเปิ้ลที่แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล และมีเลเซอร์บอกตำแหน่งในการวัด รวมถึงสามารถปรับค่า emissivity ได้ 

คุณลักษณะเฉพาะ

1. สามารถวัดค่าอุณหภูมิด้วยหัววัดชนิดอินฟราเรดได้ในช่วง -50 ถึง +1,850°C โดยมีความละเอียดในการแสดงผล 0.1°C และมีค่า Accuracy ดังนี้ 

- ช่วงการวัดระหว่าง -50 ถึง +20°C : ±0.3°C

- ช่วงการวัดระหว่าง +20 ถึง +500°C : ±1% ±1°C

- ช่วงการวัดระหว่าง +500 ถึง +1,000°C : ±1.5%

- ช่วงการวัดระหว่าง +1,000 ถึง +1,850°C : ±2%

2. สามารถปรับค่า Emissivity ได้ตั้งแต่ 0.01 ถึง 1.00 

3. ค่าความละเอียดแสดงที่  0.1°C

4. ระยะทางในการวัด 50:1

5. มีเลเซอร์บอกตำแหน่งในการวัดแบบลำแสงคู่

6. สามารถวัดค่าอุณหภูมิด้วยหัววัดชนิดเทอร์โมคัปเปิ้ล Type K ได้ในช่วง -50 ถึง +1,370°C โดยมีความละเอียดในการแสดงผล 0.1°Cและมีค่า Accuracy ±1.5% ของค่าที่วัดได้ ±3°C

7. หน้าจอแสดงผลชนิด LCD ที่สามารถแสดงผลได้สามบรรทัด พร้อมไฟหน้าจอที่สามารถเปิด/ปิดได้ หรือดับเองภายใน 7 วินาทีเมื่อไม่มีการกดปุ่มใดๆ

8. สามารถตั้งค่าการเตือนสูงและต่ำได้ พร้อมแสดงการเตือนแบบสัญลักษณ์บนหน้าจอและสัญญานเตือนแบบเสียง

9. หน่วยความจำภายในเครื่อง 100 ข้อมูล สามารถเรียกดูผลได้บนหน้าจอ

10. ใช้แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ 9V (6 LR61) จำนวน 1 ก้อน อายุการใช้งานยาวนานถึง 95 ชั่วโมง (เมื่อไม่ใช้เลเซอร์และไฟหน้าจอ) หรือ 15 ชั่วโมง (เมื่อใช้เลเซอร์และไฟหน้าจอ)

11. ช่วงอุณหภูมิบรรยากาศสำหรับนำเครื่องไปใช้งาน 0 ถึง +50°C

12. ช่วงอุณหภูมิในการเก็บรักษาเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน -10 ถึง +60°C

13. ตัวเครื่องขนาด 200 x 140 x 50 mm น้ำหนัก 320 กรัม

14. เครื่องมาพร้อมหัววัดอุณหภูมิชนิดเทอร์โมคัปเปิ้ลแบบปลายเปิด (ช่วงการวัด -40 ถึง +400°C) ขาตั้งกล้อง และกระเป๋าใส่เครื่อง

15. รับประกันคุณภาพของเครื่องมือ เป็นเวลา 1 ปี ยกเว้นแบตเตอรี่และกระเป๋าใส่เครื่อง 

Visitors: 49,270