KIMO KIRAY200

เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรด KIMO รุ่น KIRAY 200

ผลิตภัณฑ์ประเทศฝรั่งเศส

ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ คลิ๊กที่นี่ 

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรดที่มีช่องต่อหัววัดชนิดเทอร์โมคัปเปิ้ลที่แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล และมีเลเซอร์บอกตำแหน่งในการวัด 2 จุด  รวมถึงสามารถปรับค่า emissivity ได้

 

คุณลักษณะเฉพาะ

1. สามารถวัดค่าอุณหภูมิด้วยหัววัดชนิดอินฟราเรดได้ในช่วง -50 ถึง + 850°C โดยมีความละเอียดในการแสดงผล 0.1°C และมีค่า Accuracy ดังนี้ 

- ช่วงการวัดระหว่าง -50 ถึง -20°C : ±0.5°C

- ช่วงการวัดระหว่าง -20 ถึง +200°C : ±1.5%  ของค่าที่อ่านได้ ±0.1°C

- ช่วงการวัดระหว่าง +500 ถึง +1,000°C : ±1.5%

- ช่วงการวัดระหว่าง +1,000 ถึง +1,850°C :±2%

2. สามารถปรับค่า Emissivity ได้ตั้งแต่ 0.01 ถึง 1.00 

3. มีเลเซอร์บอกตำแหน่งในการวัดแบบลำแสงคู่ ระยะทางในการวัด 50:1

4. สามารถวัดค่าอุณหภูมิด้วยหัววัดชนิดเทอร์โมคัปเปิ้ล Type K ได้ในช่วง -50 ถึง +1,370°C โดยมีความละเอียดในการแสดงผล 0.1°C และมีค่า Accuracy ±1.5% ของค่าที่วัดได้±3°C

5. หน้าจอแสดงผลชนิด LCD ที่สามารถแสดงผลได้สามบรรทัด พร้อมไฟหน้าจอที่สามารถเปิด/ปิดได้ หรือดับเองภายใน 7 วินาทีเมื่อไม่มีการกดปุ่มใดๆ

6. สามารถตั้งค่าการเตือนสูงและต่ำได้ พร้อมแสดงการเตือนแบบสัญลักษณ์บนหน้าจอและสัญญานเตือนแบบเสียง

7. หน่วยความจำภายในเครื่อง 100 ข้อมูล สามารถเรียกดูผลได้บนหน้าจอ

8. ใช้แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ 9V (6 LR61) จำนวน 1 ก้อน อายุการใช้งานยาวนานถึง 95 ชั่วโมง (เมื่อไม่ใช้เลเซอร์และไฟหน้าจอ) หรือ 15 ชั่วโมง (เมื่อใช้เลเซอร์และไฟหน้าจอ)

9. ช่วงอุณหภูมิบรรยากาศสำหรับนำเครื่องไปใช้งาน 0 ถึง +50°C

10. ช่วงอุณหภูมิในการเก็บรักษาเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน -10 ถึง +60°C

11. ตัวเครื่องขนาด 200 x 140 x 50 mm น้ำหนัก 320 กรัม

12. เครื่องมาพร้อมหัววัดอุณหภูมิชนิดเทอร์โมคัปเปิ้ลแบบปลายเปิด (ช่วงการวัด -40 ถึง +400°C) ขาตั้งกล้อง และกระเป๋าใส่เครื่อง

13. รับประกันคุณภาพของเครื่องมือ เป็นเวลา 1 ปี ยกเว้นแบตเตอรี่และกระเป๋าใส่เครื่อง สำหรับการใช้งานปกติ

Visitors: 49,268