BW GasAlertMax XT II

เครื่องวัดแก๊สชนิดพกพาแบบหลายแก๊ส (Multi Gas Detector) 

รุ่น GasAlertMax XT II ผลิตภัณฑ์ BW ประเทศแคนาดา

เป็นเครื่องมือสำหรับการตรวจวัดแก๊สชนิดพกพาชนิด 4 หัววัด  มีเซนเซอร์ในการวัดพร้อมกันได้ดังนี้

H2S  ไฮโดรเจนซัลไฟด์   ช่วงการวัด 0-200 ppm  ความละเอียด 1 ppm

COคาร์บอนมอนอกไซด์ช่วงการวัด 0-1000 ppmความละเอียด 1 ppm

O2ออกซิเจนช่วงการวัด 0-30.0 %Volความละเอียด 0.1%Vol

Combustible gas แก๊สไวไฟช่วงการวัด 0-100 %LELความละเอียด 0.1%LEL

0-5.0 %Volความละเอียด 0.1%Vol

- เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศแคนนาดา

- เซ็นเซอร์สำหรับเครื่องวัดเป็นชนิดเซลล์เคมีไฟฟ้า (Electrochemical)

- หน้าจอแสดงผลชนิด LCD แสดงค่าการวัดเป็นตัวเลขดิจิตอล

- การเตือน เมื่อ Low, High, STEL, TWA, OL (over limit), Low Battery, Pump

- ตัวเครื่องมีการทดสอบตัวเอง ทั้งระบบเซ็นเซอร์ วงจรไฟฟ้า เสียง แสง ระบบการเตือน แบตเตอรี่ ทุกครั้งที่เปิดเครื่องใช้งาน

- มีการเตือนเมื่อค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ เตือนทั้งแบบสั่น  แสงและเสียงที่ระดับความดัง 95 dB 

- มีปั๊มดูดอากาศเข้ามาตรวจวัดด้วยอัตรา 75 ft. / 23 m

- ใช้แบตเตอรี่แบบลิเทียม สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ 13 ชั่วโมง (0 องศาเซลเซียส) และ 8 ชั่วโมง (-20 องศาเซลเซียส)  

- สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิบรรยากาศระหว่าง -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส 

- สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 10 ถึง 100%RH (Non-Condensing) 

- ตัวเครื่องได้รับมาตรฐาน

Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D

IECEx: Ga Ex ia IIC T4

ATEX: II 1 G Ga Ex ia IIC T4

Br Ex ia IIC T4

- ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัดเหมาะแก่การพกพา 13.1 x 7.0 x 5.2  เซนติเมตร น้ำหนักไม่เกิน 328 กรัม

 

ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์:

Visitors: 26,664