LAQUAtwin Ca-11C เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบพกพา Calcium (Ca2+)

รหัสสินค้า : Ca-11C

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบพกพา Calcium (Ca2+)

 

คุณลักษณะเฉพาะ

1.         สามารถวัดค่าแคลเซียมได้ในช่วง 0.1 to 5.0 mmol/L

2.         ความคลาดเคลื่อนในการวัด: ± 20% of reading value

3.         ความละเอียดในการวัด 0.1 or 0.01 mmol/L

4.         คะแนนสอบเทียบสูงสุด 2

5.         ใช้หลักการวัดแบบ Ion Selective Electrode

6.         หน้าจอแสดงผลชนิด LCD

7.         ตัวเรือนมีระดับการป้องกัน IP67

8.         ใช้แบตเตอรี่ชนิด CR2032 จำนวน 2 ก้อน

9.         ช่วงอุณหภูมิบรรยากาศสำหรับนำเครื่องไปใช้งาน 5 ถึง 40ºC

10.    ช่วงความชื้นสำหรับนำเครื่องไปใช้งาน 85% หรือน้อยกว่าในความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่มีการควบแน่น)

11.    ตัวเครื่องขนาด 164 x 29 x 20 mm (WxHxD) น้ำหนัก 50 กรัม

12.       รับประกันการใช้งานเครื่อง 1 ปีเต็ม

13.       มีเอกสารแสดงการเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือจากบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อความสะดวกในการตรวจซ่อมและบริการหลังการขาย

อุปกรณ์ที่มาในชุดประกอบด้วย

1.         เครื่อง Ca-11C จำนวน 1 เครื่อง

2.         Adjusting Certificate จำนวน 1 ชุด

3.         คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ 1 ชุด

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
บริษัท *
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 65,466