MX230X เครื่องบันทึกข้อมูลความชื้นในดินและอุณหภูมิ

รหัสสินค้า : MX230X

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องบันทึกข้อมูลความชื้นในดินและอุณหภูมิ

 

คุณลักษณะเฉพาะ

1.         สามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วง -40 ถึง 100⁰C, ความชื้นในดินในช่วง 0.00 ถึง 0.64 ลบ.ม./ลบ.ม. ในดินแร่ และ 0.00 ถึง 0.70 ลบ.ม./ลบ.ม. ในตัวกลางไร้ดิน

2.         ความคลาดเคลื่อนในการวัดอุณหภูมิ ±0.25°C จาก -40 ถึง 0°C, ±0.2°C จาก 0 ถึง 70°C, ±0.25°C จาก 70 ถึง 100°C และความชื้นในดิน ±0.031 ลบ.ม./ลบ.ม. โดยทั่วไปในดินแร่ที่มีสารละลาย EC <8 dS/m, ±0.051 ลบ.ม./ลบ.ม. โดยทั่วไปในสื่อไร้ดิน

3.         ความละเอียดในการวัด: อุณหภูมิ 0.04°C และความชื้นในดิน 0.001 ลบ.ม./ลบ.ม

4.         หน่วยความจำ การวัดสูงสุด 110,000 ครั้ง

5.         ใช้แบตเตอรี่ชนิด 2/3 AA 3.6 โวลต์ลิเธียม

6.         ตัวเครื่องขนาด 10.8 x 5.08 x 2.24 mm (WxHxD) น้ำหนัก 267 กรัม

7.             รับประกันการใช้งานเครื่อง 1 ปีเต็ม

8.             มีเอกสารแสดงการเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือจากบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อความสะดวกในการตรวจซ่อมและบริการหลังการขาย

อุปกรณ์ที่มาในชุดประกอบด้วย

1.         เครื่อง MX230X จำนวน 1 เครื่อง

2.         แบตเตอรี่ 2/3 AA 3.6 โวลต์ลิเธียม

3.         Adjusting Certificate จำนวน 1 ชุด

4.         คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ 1 ชุด

5.         กระเป๋าใส่เครื่อง 1 ใบ

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
บริษัท *
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 63,179