เครื่องวัดและบันทึกค่า (Datalogger)

Drop Data Loggers

 • Fire Weather Chief Pro Kit
  0.00 ฿
 • Kestrel DROP D3FW เครื่องตรวจสอบสภาพอากาศไฟไหม้
  0.00 ฿
 • Kestrel DROP D3 เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น และความดันแบบไร้สาย
  0.00 ฿
 • AG Livestock Pro Environmental Monitoring Pack
  0.00 ฿

Dataloggers

 • KT 20-T เครื่องบันทึกอุณหภูมิ
  0.00 ฿
 • KT 20-L เครื่องบันทึกอุณหภูมิ
  0.00 ฿
 • KT 20-G เครื่องบันทึกอุณหภูมิ
  0.00 ฿
 • KPA-320 เครื่องบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความดันบรรยากาศ
  0.00 ฿

Bluetooth Datalogger

 • EL-IOT-CO2 เครื่องบันทึกข้อมูล CO2 และคุณภาพอากาศแบบไร้สาย
  0.00 ฿

PDF Datalogger

  ไม่พบสินค้าในหมวดหมู่นี้

SMS Datalogger

  ไม่พบสินค้าในหมวดหมู่นี้

USB Datalogger

 • EL-USB-CO300 เครื่องบันทึกข้อมูลคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
  0.00 ฿
 • EL-USB-CO เครื่องบันทึกข้อมูลคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
  0.00 ฿
 • EL-USB-5+ เครื่องบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ การนับ และสถานะด้วย USB
  0.00 ฿
 • EL-USB-5 เครื่องบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ การนับ และสถานะด้วย USB
  0.00 ฿

Wifi Datalogger

 • EL-WiFi-ULT WiFi Cryogenic Vaccine Data Logger พร้อมจอแสดงผล
  0.00 ฿
 • EL-WiFi-VAC ชุดตรวจสอบวัคซีน WiFi
  0.00 ฿
 • EL-MOTE-TH เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น WiFi
  0.00 ฿
 • EL-WEM+ เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร
  0.00 ฿
Visitors: 65,459