ไมโครมิเตอร์วัดความหนาของแผ่นโลหะ SERIES 389, 118

รหัสสินค้า : Sheet Metal Micrometers SERIES 389, 118

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นไมโครมิเตอร์วัดความหนาของแผ่นโลหะ

 

คุณลักษณะเฉพาะ

1.         สามารถวัดปได้ในช่วง 0-50 mm(series389), 0-50 mm (series118)

2.         ความคลาดเคลื่อนในการวัด: ±4, ±5

3.         ความละเอียดในการวัด: 0.001 mm(series389), 0.01 mm (series118)

4.         ใช้แบตเตอรี่ชนิด   SR44

5.         ตัวเครื่องขนาด 330 x 260 mm (WxH)

6.             รับประกันการใช้งานเครื่อง 1 ปีเต็ม

7.             มีเอกสารแสดงการเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือจากบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อความสะดวกในการตรวจซ่อมและบริการหลังการขาย

อุปกรณ์ที่มาในชุดประกอบด้วย

1.         เครื่อง Sheet Metal Micrometers SERIES 389, 118 จำนวน 1 เครื่อง

2.         Adjusting Certificate จำนวน 1 ชุด

3.         คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ 1 ชุด

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
บริษัท *
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 49,017