ไมโครมิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแกนรับได้ SERIES 317, 117

รหัสสินค้า : ”Uni-Mike” SERIES 317, 117

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นไมโครมิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแกนรับได้

 

คุณลักษณะเฉพาะ

1.         สามารถวัดได้ในช่วง 25-50 mm(series317), 25-50 mm (series117)

2.         ความคลาดเคลื่อนในการวัด: 3

3.         ความละเอียดในการวัด: 0.001 mm

4.         ใช้แบตเตอรี่ชนิด   SR44

5.         ตัวเครื่องขนาด 135.4 x 41 mm (WxH)

6.             รับประกันการใช้งานเครื่อง 1 ปีเต็ม

7.             มีเอกสารแสดงการเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือจากบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อความสะดวกในการตรวจซ่อมและบริการหลังการขาย

อุปกรณ์ที่มาในชุดประกอบด้วย

1.         เครื่อง ”Uni-Mike” SERIES 317, 117 จำนวน 1 เครื่อง

2.         Adjusting Certificate จำนวน 1 ชุด

3.         คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ 1 ชุด

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
บริษัท *
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 67,309