Kestrel 3000 เครื่องวัดคุณภาพอากาศ

รหัสสินค้า : Kestrel3000

ราคา

7,383.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 7,383.00 ฿

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม

Heat Stress Index & Dew point Temperature


**** เหมาะสำหรับ


√ งานปศุสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ฟาร์มไก่ ฟาร์มหมู ฟาร์มโคนม

√ ฟาร์มเห็ดพืช ผัก ผลไม้

√ ผู้รับเหมาก่อสร้าง งานวางคอนกรีต วางสะพาน

√ งานขนส่ง การใช้เครน ยกสินค้าขนาดใหญ่


สินค้ารับประกัน 1 ปี

มีศูนย์ซ่อมและสอบเทียบในประเทศไทย

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 40,543