• ไมโครมิเตอร์ แบบเปลี่ยนหัววัด SERIES 116
  0.00 ฿
 • ไมโครมิเตอร์ แบบปากจานวัดความหนากระดาษ SERIES 369, 227, 169
  0.00 ฿
 • ไมโครมิเตอร์ วัดแผ่นโลหะแบบไดอัล SERIES 119
  0.00 ฿
 • ไมโครมิเตอร์ วัดเส้นลวด SERIES 147
  0.00 ฿
 • ไมโครมิเตอร์ วัดเกลียวสกรูแบบเปลี่ยนหัววัด SERIES 326, 126
  0.00 ฿
 • ไมโครมิเตอร์ วัดเกลียวสกรู SERIES 125
  0.00 ฿
 • ไมโครมิเตอร์ วัดรอยย่น วัดความหนาของชิ้นงานที่หดตัวได้ Series 342,112,142
  0.00 ฿
 • ไมโครมิเตอร์ วัดชิ้นงานส่วนที่แกนวัดเข้าไม่ถึง SERIES 324, 124
  0.00 ฿
 • ไมโครมิเตอร์ วัดชิ้นงานส่วนที่แกนวัดเข้าไม่ถึง SERIES 343, 143
  0.00 ฿
 • ไมโครมิเตอร์ Quick-Mini วัดชิ้นส่วนขนาดเล็กโดยเฉพาะ SERIES 700
  0.00 ฿
 • ไมโครมิเตอร์ วัดความหนาฟันเฟือง SERIES 323, 223, 123
  0.00 ฿
 • ไมโครมิเตอร์วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของดุม เฟือง เกียร์ SERIES 147
  0.00 ฿
 • เวอร์เนียดิจิตอลแบบสแนปช่วยให้การวัดต่อเนื่อง SERIES 573
  0.00 ฿
 • เวอร์เนียคาลิปเปอร์แบบปากหมุนวัดชิ้นงานต่างระดับ SERIES 536
  0.00 ฿
 • ไมโครมิเตอร์แกนวัดรูป V วัดเส้นผ่านศุนย์กลางภายนอกของเครื่องตัดเจาะ SERIES 331, 111, 131
  0.00 ฿
 • ไมโครมิเตอร์วัดเส้นผ่านศูนย์กลางร่องของเพลา รูกุญแจ SERIES 422, 122
  0.00 ฿
 • ไมโครมิเตอร์วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานและชิ้นส่วนละเอียด SERIES 342, 112, 142
  0.00 ฿
 • ไมโครมิเตอร์วัดขอบกระป๋อง SERIES 147
  0.00 ฿
 • ไมโครมิเตอร์วัดความหนาท่อ SERIES 395, 115, 295
  0.00 ฿
 • ไมโครมิเตอร์วัดความหนาของแผ่นโลหะ SERIES 389, 118
  0.00 ฿
 • ไมโครมิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแกนรับได้ SERIES 317, 117
  0.00 ฿
 • ไมโครมิเตอร์วัดขนาดพิกัด SERIES 113
  0.00 ฿
 • สแนปมิเตอร์วัดชิ้นส่วนการผลิต SERIES 523
  0.00 ฿
 • ไมโครมิเตอร์ใช้ร่วมันอินดิเคเตอร์เพื่อแสดงค่าการวัด SERIES 523
  0.00 ฿

Visitors: 65,458