เครื่องวัดคุณภาพน้ำ (Water Quality Meter)

Atago

 • PAL-Coral Reef Fish เครื่องมือวัดน้ำทะเลและปลาในแนวปะการัง
  0.00 ฿
 • PAL-Fish Tank เครื่องมือวัดน้ำทะเลแบบดิจิตอล
  0.00 ฿
 • ES-421 เครื่องมือวัดความเค็มแบบดิจิตอล
  0.00 ฿
 • PAL-SALT Mohr เครื่องมือวัดความเค็ม
  0.00 ฿

Eutech

 • ORPTestr 10 เครื่องวัดค่า pH/ORP แบบพกพา
  0.00 ฿
 • pHTestr 10BNC เครื่องวัดค่า pH/ORP แบบพกพา
  0.00 ฿
 • Cyberscan PC10 เครื่องวัดค่า pH/ORPแบบหลายพารามิเตอร์
  0.00 ฿
 • Cyberscan PD300 เครื่องวัดค่า pH/ORPแบบหลายพารามิเตอร์
  0.00 ฿

Hanna

 • HI96832 เครื่องวัดโพรไพลีนไกลคอล แบบภาคสนาม
  0.00 ฿
 • HI96831 เครื่องวัดเอทีลีน ไกลคอล แบบภาคสนาม
  0.00 ฿
 • HI96822 เครื่องวัดความเค็มแบบภาคสนามสำหรับน้ำทะเล
  0.00 ฿
 • HI96821 เครื่องวัดความเค็มแบบภาคสนาม
  0.00 ฿

Horiba

 • LAQUA PD2000 เครื่องวัดค่า pH/ORP/ไอออน/ออกซิเจนละลายน้ำ/BOD/อุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ
  0.00 ฿
 • LAQUA PC2000 เครื่องวัดค่า pH/ORP/ไอออน/ความนำไฟฟ้า/ความต้านทานไฟฟ้า/ของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด/ความเค็ม/อุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ
  0.00 ฿
 • LAQUA-DO2000 เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ/ อุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ
  0.00 ฿
 • LAQUA EC2000 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ/ความต้านทานไฟฟ้า/ความเค็ม/ของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด/อุณหภูมิ
  0.00 ฿
Visitors: 65,462