เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)

KIMO Anemometers

 • VT50 เครื่องวัดความเร็วลมชนิดขดลวดความร้อน (Hot-Wire Anemometer)
  0.00 ฿
 • VT110 เครื่องวัดความเร็วลมชนิดขดลวดความร้อน (Hot-Wire Anemometer)
  0.00 ฿
 • VT115 เครื่องวัดความเร็วลมชนิดขดลวดความร้อน (Telescopic Hot-Wire Anemometer)
  0.00 ฿
 • MP120 เครื่องวัดค่าแรงดันต่างของอากาศและความเร็วลม ชนิด Pitot Tube
  0.00 ฿

SAUERMANN Anemometers

 • Si-VH3 เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hotwire
  0.00 ฿
 • Si-VV3 เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัดพร้อมหัววัดแบบใบพัดในตัว
  0.00 ฿
Visitors: 65,469