เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer)

KIMO Thermometers

 • TR62 เครื่องวัดอุณหภูมิชนิด Pt100 2 ช่องวัด
  0.00 ฿
 • TR61 เครื่องวัดอุณหภูมิชนิด Pt100 1 ช่องวัด
  0.00 ฿
 • TK62 เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดเทอร์โมคัปเปิ้ล 2 ช่องวัด
  0.00 ฿
 • TK61 เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดเทอร์โมคัปเปิ้ล 1 ช่องวัด
  0.00 ฿
 • KIRAY 300 เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรด
  0.00 ฿
 • KIRAY 200 เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรด
  0.00 ฿
 • KIRAY 100 เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรด
  0.00 ฿
 • KIRAY 50 เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรด
  0.00 ฿

Sauermann Thermometers

 • Si-TT3 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ2ช่องวัด
  0.00 ฿
 • Si-TI3 เครื่องเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด
  0.00 ฿
Visitors: 65,467