ซื่อสัตย์และพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าด้วยใจ

ประวัติบริษัท


บริษัท โชโปรเชค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2551 ด้วยประสบการณ์ในวงการเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม มากกว่า 20 ปี ทำให้เราสามารถ ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง และแนะนำเรื่องการเลือกเครื่องมือวัดได้ถูกต้อง แม่นยำ และเหมาะกับการลักษณะงานลูกค้าแต่ละโรงงานและรูปแบบเฉพาะของแต่หน่วยงานได้
โดยเรามีความมุ่งมั่นที่จะนำเข้าสินค้าเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม จากทั่วทุกมุมโลก ที่ดีมีคุณภาพ ถูกต้องแม่นยำ หลากหลาย แข็งแรง ทนทาน ต่อการใช้งานมานำเสนอลูกค้า ด้วยราคาที่ยุติธรรม
เราเล็งเห็นความสำคัญในการรับผิดชอบและให้บริการลูกค้าภายหลังการขาย เพื่อให้บริการอย่างต่อเนื่องในเวลาที่ลูกค้ามีปัญหา และต้องการคำแนะนำ

วิสัยทัศน์

เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำเข้าเครื่องมือวัด ให้มีความหลากหลาย ตรงกับความต้องการลูกค้าในแต่ละประแภทให้มากที่สุด

พันธกิจ

1. บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ สุภาพอ่อนน้อม
2. รับผิดชอบต่อลูกค้า สังคม และคู่ค้า อย่างจริงใจ
3. ขายสินค้าคุณภาพด้วยราคาที่ยุติธรรม
4. ค้นหาสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาตอบสนองความต้องการลูกค้าเสมอๆ
5. พัฒนาหมวดหมู่สินค้าให้มีความหลากหลาย
6. บริหารงานอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สามารถตรวจสอบได้
7. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ และมีจิตใจเปี่ยมด้วยบริการ
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

Visitors: 59,517