Eutech PC450

เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง , mV , การนำไฟฟ้า

 TDS และ อุณหภูมิ

ยี่ห้อ Eutech รุ่น Cyber scan Diamond Series  PC 450

คุณลักษณะเฉพาะ

การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

1.ช่วงการวัดค่า (Range)                            -2.00 ถึง 16.00 pH

2.ค่าความละเอียด (Resolution)                    0.01 pH

3.ค่าความถูกต้องแม่นยำ(Accuracy)               ±0.01 pH

4.การสอบเทียบ (Calibration)                      6 จุด (USA,NIST, DIN หรือ CUSTOM)

 การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า(mV)

1.ช่วงการวัดค่า (Range)                            +2000 ถึง -2000 mV

2.ค่าความละเอียด (Resolution)                    0.1 mV ที่ ± 999.9 m  ที่ค่ามากกว่า 999.9 ขึ้น ไปคือ 1 mV

3.ค่าความถูกต้องแม่นยำ(Accuracy)               ±0.2 mV + 2 LSD หรือที่ 0.5% ของการอ่านค่า 

4. การสอบเทียบ (Calibration)                      ±200 mV

 

การวัดค่าการนำไฟฟ้า(แยกอิเล็กโทรด)

1. ช่วงการวัดค่า (Range)                            0 ถึง 200 mS

2. ค่าความละเอียด (Resolution)                    0.01 µS ถึง 0.1 mS

3. ค่าความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy)              ±1 % ของมาตรเต็ม

4. การสอบเทียบ (Calibration)                      Auto/Manual; 1 จุด

 การวัดค่า TDS

 1. ช่วงการวัดค่า (Range)                            0 ถึง 200 ppt (TDS factor 1.0)
 2. ค่าความละเอียด (Resolution)                    0.01 ppm ถึง 0.1 ppt  
 3. ค่าความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy)              ±1 % ของมาตรเต็ม
 4. การสอบเทียบ (Calibration)                      Manual; 1 จุด

 การวัดค่าอุณหภูมิ

 1. ช่วงการวัดค่า (Range)                            -10.00  ถึง  110.0 oC ( 14 ถึง 230 oF)
 2. ค่าความละเอียด (Resolution)                    0.1 oC/oF
 3. ค่าความถูกต้องแม่นยำ(Accuracy)               ±0.5 oC , ± 0.9 oF
 4. การสอบเทียบ (Calibration)                      Offset in 0.1 increments, ±10 oC หรือ 18 oF

 

 

คุณลักษณะทั่วไป                                

 1. ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ASIC (Application Specific Integrated Circuit)
 2. แสดงผลด้วยหน้าจอ LCD backlight ขนาดใหญ่ 3 บรรทัดพร้อมกัน โดยแสดงค่า Conductivity หรือ TDS ที่บรรทัดบน อุณหภูมิที่บรรทัดที่สอง และบรรทัดที่ 3 แสดงค่า cell efficiency
 3. สามารถเลือกชุดบัฟเฟอร์สำหรับทำการคาลิเบรทค่าความเป็นกรด-ด่างได้
 4. สามารถทำการคาลิเบรท pH ชุด บัฟเฟอร์ USA , NIST , DIN , Custom ได้สูงสุด 6 จุด
 5. ได้รับมาตราฐาน GLP (Good Laboratory Practices) มีระบบ Real time clock stamps stored สามารถทวนสอบวันที่และเวลาในการทำการวัดได้ทั้งเวลาวันที่และค่าการคาลิเบรทได้
 6. สามารถแสดงสัญลักษณ์เตือน และ  error massages ต่างๆ ในหน้าจอได้
 7. แสดงคำว่า “READY” ปรากฏบนหน้าจอ  เพื่อช่วยบ่งบอกว่าค่าที่ปรากฏบนหน้าจอคงที่แล้ว
 8. สามารถค้างค่าที่หน้าจอได้โดยการกดปุ่ม HOLD  เพื่อความสะดวกในการอ่านหรือบันทึกค 
 9. แสดงค่า % slope หรือ cell efficiency ของ electrode ได้ที่หน้าจอ
 10. สามารถเลือกช่วงการวัดค่าการนำไฟฟ้าได้แบบอัตโนมัติ (Auto-Ranging)
 11. สามารถตั้งระบบการเตือนการคาลิเบรทครั้งถัดไป (Calibration due alarm) ที่หน้าจอเมื่อถึงกำหนดเวลา
 12. สามารถปรับตั้งค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ (Temperature coefficient) ได้ตั้งแต่ 0.0 ถึง 10.0% ต่อ oC
 13. สามารถปรับค่า TDS factor ได้ตั้งแต่ 0.4 ถึง 1.0
 14. สามารถคาลิเบรทค่าการนำไฟฟ้า(คาลิเบรทแบบอัตโนมัติและแบบกำหนดเอง),TDS(คาลิเบรทแบบกำหนดเอง) ได้สูงสุด 5 ช่วงการวัด โดยสามารถวัดค่าได้ช่วงละ 1 จุด
 15. มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto-Power Off) ภายหลังจากที่กดปุ่มสุดท้ายประมาณ 20 นาที  เพื่อช่วยในการประหยัด แบตเตอร์รี่
 16. มีระบบการเตือนการคาลิเบรท (Calibrate due alarm)
 17. มีระบบการชดเชยอุณหภูมิทั้งแบบอัตโนมัติ(Automatic Temperature Compensation)และแบบปรับค่าด้วยตนเอง(Manual Temperature Compensation)
 18. สามารถเลือกค่า cell constant 0.10 ,1.00 และ 10.0 ได้
 19. ตัวครื่องสามารถกันน้ำได้ตามมาตราฐาน IP 67
 20. ตัวเครื่องมีหน่วยความจำสามารถเก็บข้อมูลได้สูงสุด 500 ชุดข้อมูล
 21. สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อส่งข้อมูลโดยมีพอร์ต RS-232 และ USB ได้ ด้วยสาย RS 232 และ สาย USB (Optional)
 22. อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งานเครื่องอยู่ระหว่าง 0 ถึง 50 ºC
 23. มีที่แขวนอิเล็คโทรดและคลิปสำหรับแขวนอิเล็คโทรดที่ด้านข้างบีกเกอร์ออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกเหมาะสมเหมือนหมุนลงสามารถใช้งานในห้องปฏิบัติการด้วยมือเดียวได้อีกด้วย
 24. ใช้แบตเตอร์รี่เป็นถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA  จำนวน 2 ก้อน โดยมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 500 ชั่วโมง
 25. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE
 26. ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ มีศูนย์บริการหลังการขาย
 27. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ
 28. รับประกันการใช้งานสำหรับตัวเครื่อง 3 ปีเต็ม อิเล็กโทรด 6 เดือน พร้อมบัตรรับประกัน
Visitors: 49,267