KIMO KPA320

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความดันบรรยากาศ รุ่น KCC-320 ผลิตภัณฑ์ KIMO ประเทศฝรั่งเศส

 

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความดันบรรยากาศ ชนิดเซ็นเซอร์ภายในเครื่อง และสามารถใช้งานร่วมกับซอร์ฟแวร์สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลที่บันทึกไว้หรือแสดงผลการวัดแบบ Online

 

คุณลักษณะเฉพาะ

 1.       เซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ชนิด Capacitive สามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วง -20 ถึง +70°C และความชื้นสัมพัทธ์ในช่วง 0 ถึง 100%RH
 2.       เซ็นเซอร์วัดค่าความดันบรรยากาศชนิด piezoresistive สามารถวัดค่าความดันบรรยากาศได้ในช่วง 800 ถึง 1100 hPa
 3.       มีความละเอียดในการแสดงผลได้ 0.1°C, 0.1%RH, 1 hPa
 4.       ค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดดังนี้:

-          อุณหภูมิ: ±0.4°C ในช่วง 0 ถึง 50°C และ ±0.8°C ในช่วงที่เหลือ

-          ความชื้นสัมพัทธ์: ±2%RH ที่ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ 5 ถึง 95%RH และอุณหภูมิ 15 ถึง 25°C

-          ความดันบรรยากาศ: ±3 hPa

 1.       สามารถตั้งอลาร์มในการวัดได้ 2 จุดสำหรับแต่ละพารามิเตอร์
 2.       สามารถบันทึกค่าในหน่วยความจำได้สูงสุด 2,000,000 ข้อมูล
 3.       สามารถกำหนดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลได้เองโดยผู้ใช้งานตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 24 ชั่วโมงต่อค่า
 4.       หน้าจอแสดงผลชนิด LCD 2 บรรทัด ขนาด 49.5 x 45 mm แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล และแสดงหน่วยการวัดได้ทั้ง ⁰C, ⁰F, %RH, hPa
 5.       มีสัญลักษณ์แสดงฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ของเครื่องบนหน้าจอคือ ค่าสูงสุด (MAX) ค่าต่ำสุด (MIN) สิ้นสุดการบันทึกค่า (END) ข้อมูลถูกบันทึก (REC) หน่วยความจำเต็ม (FULL) รีเฟรชค่าการวัด (ACT) และการเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ (BAT)
 6.   ใช้งานร่วมกับ KILOG Software สำหรับตั้งค่าการบันทึกข้อมูลและแสดงผลข้อมูลในการวัด
 7.   สามารถเลือกโหมดการเริ่มบันทึกค่าได้ 4 แบบคือเริ่มจากวันที่และเวลาที่กำหนด เริ่มโดยใช้ซอร์ฟแวร์ เริ่มโดยการกดปุ่มที่เครื่อง และแสดงผลแบบ Online โดยข้อมูลจะถูกแสดงผลและบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์
 8.      สามารถเชื่อมต่อ Mobile App ผ่านสัญญาณ Bluetooth เพื่อควบคุมการทำงานของ Datalogger ทั้งตั้งโปรแกรมการทำงานและประมวลผลข้อมูล
 9.   สามารถเลือกโหมดการหยุดบันทึกได้ 6 แบบคือหยุดตามวันที่และเวลาที่กำหนด หยุดตามระยะเวลาที่กำหนด หยุดเมื่อบันทึกครบตามจำนวนข้อมูลที่กำหนด หยุดเมื่อหน่วยความจำเต็ม หยุดโดยการกดปุ่ม Stop บนซอร์ฟแวร์ และหยุดโดยการกดปุ่ม OK ที่เครื่อง
 10.   ตัวเครื่องทำจากวัสดุ ABS ที่มีความคงทนแข็งแรง สามารถใช้งานได้กับกลุ่มงานอุตสาหกรรมอาหาร
 11.   สามารถติดตั้งเครื่องได้ทั้งแบบแขวนผนังหรือติดกับวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก
 12.   ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA ชนิดลิเธียม 3.6V จำนวน 2 ก้อน สามารถใช้งานได้นานสูงสุด 7 ปี ที่ช่วงระยะเวลาในการบันทึกค่าทุก 15 นาทีและอุณหภูมิการใช้งาน 25⁰C
 13.   สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ทำงานที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง +50⁰C
 14.   ตัวเครื่องขนาด 110.2 x 79 x 35.4mm (HxWxD)  น้ำหนัก 206 กรัม
 15.   เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศฝรั่งเศส โดยโรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000
 16.   รับประกันการใช้งานเครื่อง 1 ปีเต็ม
 17.   มีเอกสารแสดงการเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือจากบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อความสะดวกในการตรวจซ่อมและบริการหลังการขาย
 18.   อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่องประกอบด้วย

-          เครื่องรุ่น KPA-320 จำนวน 1 เครื่อง

-          สาย USB และซอร์ฟแวร์ สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลจำนวน 1 ชุด

-          คู่มือการใช้งานทั้งเครื่องและซอร์ฟแวร์ภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ

Visitors: 49,273