KIMO KP321

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องวัดและบันทึกค่าความดันต่าง รุ่น KP-321(-10000 Pa ถึง +10000 Pa)ผลิตภัณฑ์ KIMO ประเทศฝรั่งเศส

 

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือวัดและบันทึกค่าความดันต่าง ชนิดเซ็นเซอร์ภายในเครื่อง และสามารถใช้งานร่วมกับซอร์ฟแวร์สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลที่บันทึกไว้หรือแสดงผลการวัดแบบ Online

 

คุณลักษณะเฉพาะ

 1.       เซ็นเซอร์วัดค่าความดันต่าง  ช่วงการวัด -10000 Pa ถึง +10000 Pa
 2.       มีความละเอียดในการแสดงผลได้ 1 Pa
 3.       ค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดดังนี้:

-          ความดันต่าง: ±0.5% ของค่าที่อ่านได้ ±30 Pa

 1.       สามารถตั้งอลาร์มในการวัดได้ 2 จุดสำหรับแต่ละพารามิเตอร์
 2.       สามารถบันทึกค่าในหน่วยความจำได้สูงสุด 2,000,000 ข้อมูล
 3.       สามารถกำหนดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลได้เองโดยผู้ใช้งานตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 24 ชั่วโมงต่อค่า
 4.       หน้าจอแสดงผลชนิด LCD 2 บรรทัด ขนาด 49.5 x 45 mm แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล และแสดงหน่วยการวัดได้ในหน่วย Pa
 5.       มีสัญลักษณ์แสดงฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ของเครื่องบนหน้าจอคือ ค่าสูงสุด (MAX) ค่าต่ำสุด (MIN) สิ้นสุดการบันทึกค่า (END) ข้อมูลถูกบันทึก (REC) หน่วยความจำเต็ม (FULL) รีเฟรชค่าการวัด (ACT) และการเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ (BAT)
 6.       ใช้งานร่วมกับ KILOG Software สำหรับตั้งค่าการบันทึกข้อมูลและแสดงผลข้อมูลในการวัด
 7.   สามารถเลือกโหมดการเริ่มบันทึกค่าได้ 4 แบบคือเริ่มจากวันที่และเวลาที่กำหนด เริ่มโดยใช้ซอร์ฟแวร์ เริ่มโดยการกดปุ่มที่เครื่อง และแสดงผลแบบ Online โดยข้อมูลจะถูกแสดงผลและบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์
 8.      สามารถเชื่อมต่อ Mobile App ผ่านสัญญาณ Bluetooth เพื่อควบคุมการทำงานของ Datalogger ทั้งตั้งโปรแกรมการทำงานและประมวลผลข้อมูล
 9.   สามารถเลือกโหมดการหยุดบันทึกได้ 6 แบบคือหยุดตามวันที่และเวลาที่กำหนด หยุดตามระยะเวลาที่กำหนด หยุดเมื่อบันทึกครบตามจำนวนข้อมูลที่กำหนด หยุดเมื่อหน่วยความจำเต็ม หยุดโดยการกดปุ่ม Stop บนซอร์ฟแวร์ และหยุดโดยการกดปุ่ม OK ที่เครื่อง
 10.   ตัวเครื่องทำจากวัสดุ ABS ที่มีความคงทนแข็งแรง สามารถใช้งานได้กับกลุ่มงานอุตสาหกรรมอาหาร
 11.   สามารถติดตั้งเครื่องได้ทั้งแบบแขวนผนังหรือติดกับวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก
 12.   ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA ชนิดลิเธียม 3.6V จำนวน 2 ก้อน สามารถใช้งานได้นานสูงสุด 7 ปี ที่ช่วงระยะเวลาในการบันทึกค่าทุก 15 นาทีและอุณหภูมิการใช้งาน 25⁰C
 13.   สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ทำงานที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง +50⁰C
 14.   ตัวเครื่องขนาด 110.2 x 79 x 35.4 (HxWxD)  น้ำหนัก 206 กรัม
 15.   เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศฝรั่งเศส โดยโรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000
 16.   รับประกันการใช้งานเครื่อง 1 ปีเต็ม
 17.   มีเอกสารแสดงการเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือจากบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อความสะดวกในการตรวจซ่อมและบริการหลังการขาย
 18.   อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่องประกอบด้วย

-          เครื่องรุ่น KP-321 จำนวน 1 เครื่อง

-          สาย USB และซอร์ฟแวร์ สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลจำนวน 1 ชุด

-          คู่มือการใช้งานทั้งเครื่องและซอร์ฟแวร์ภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ

Visitors: 49,271