KIMO KP320

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องวัดและบันทึกค่าความดันต่าง รุ่น KP-320 (-1000 Pa ถึง +1000 Pa)ผลิตภัณฑ์ KIMO ประเทศฝรั่งเศส

 

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือวัดและบันทึกค่าความดันต่าง ชนิดเซ็นเซอร์ภายในเครื่อง และสามารถใช้งานร่วมกับซอร์ฟแวร์สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลที่บันทึกไว้หรือแสดงผลการวัดแบบ Online

 

คุณลักษณะเฉพาะ

 1. เซ็นเซอร์วัดค่าความดันต่าง  ช่วงการวัด -1000 Pa ถึง +1000 Pa
 2. มีความละเอียดในการแสดงผลได้ 1 Pa
 3. ค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดดังนี้:

-          ความดันต่าง: ±0.5% ของค่าที่อ่านได้ ±3 Pa

 1. สามารถตั้งอลาร์มในการวัดได้ 2 จุดสำหรับแต่ละพารามิเตอร์
 2. สามารถบันทึกค่าในหน่วยความจำได้สูงสุด 2,000,000 ข้อมูล
 3. สามารถกำหนดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลได้เองโดยผู้ใช้งานตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 24 ชั่วโมงต่อค่า
 4. หน้าจอแสดงผลชนิด LCD 2 บรรทัด ขนาด 49.5 x 45 mm แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล และแสดงหน่วยการวัดได้ในหน่วย Pa
 5. มีสัญลักษณ์แสดงฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ของเครื่องบนหน้าจอคือ ค่าสูงสุด (MAX) ค่าต่ำสุด (MIN) สิ้นสุดการบันทึกค่า (END) ข้อมูลถูกบันทึก (REC) หน่วยความจำเต็ม (FULL) รีเฟรชค่าการวัด (ACT) และการเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ (BAT)
 6. ใช้งานร่วมกับ KILOG Software สำหรับตั้งค่าการบันทึกข้อมูลและแสดงผลข้อมูลในการวัด
 7. สามารถเลือกโหมดการเริ่มบันทึกค่าได้ 4 แบบคือเริ่มจากวันที่และเวลาที่กำหนด เริ่มโดยใช้ซอร์ฟแวร์ เริ่มโดยการกดปุ่มที่เครื่อง และแสดงผลแบบ Online โดยข้อมูลจะถูกแสดงผลและบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์
 8. สามารถเชื่อมต่อ Mobile App ผ่านสัญญาณ Bluetooth เพื่อควบคุมการทำงานของ Datalogger ทั้งตั้งโปรแกรมการทำงานและประมวลผลข้อมูล
 9. สามารถเลือกโหมดการหยุดบันทึกได้ 6 แบบคือหยุดตามวันที่และเวลาที่กำหนด หยุดตามระยะเวลาที่กำหนด หยุดเมื่อบันทึกครบตามจำนวนข้อมูลที่กำหนด หยุดเมื่อหน่วยความจำเต็ม หยุดโดยการกดปุ่ม Stop บนซอร์ฟแวร์ และหยุดโดยการกดปุ่ม OK ที่เครื่อง
 10. ตัวเครื่องทำจากวัสดุ ABS ที่มีความคงทนแข็งแรง สามารถใช้งานได้กับกลุ่มงานอุตสาหกรรมอาหาร
 11. สามารถติดตั้งเครื่องได้ทั้งแบบแขวนผนังหรือติดกับวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก
 12. ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA ชนิดลิเธียม 3.6V จำนวน 2 ก้อน สามารถใช้งานได้นานสูงสุด 7 ปี ที่ช่วงระยะเวลาในการบันทึกค่าทุก 15 นาทีและอุณหภูมิการใช้งาน 25⁰C
 13. สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ทำงานที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง +50⁰C
 14. ตัวเครื่องขนาด 110.2 x 79 x 35.4 (HxWxD)  น้ำหนัก 206 กรัม
 15. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศฝรั่งเศส โดยโรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000
 16. รับประกันการใช้งานเครื่อง 1 ปีเต็ม
 17. มีเอกสารแสดงการเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือจากบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อความสะดวกในการตรวจซ่อมและบริการหลังการขาย
 18. อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่องประกอบด้วย

-          เครื่องรุ่น KP-320 จำนวน 1 เครื่อง

-          สาย USB และซอร์ฟแวร์ สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลจำนวน 1 ชุด

-          คู่มือการใช้งานทั้งเครื่องและซอร์ฟแวร์ภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ

 

Visitors: 49,270