KIMO KH120

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์แบบ USB รุ่น KH-120

ผลิตภัณฑ์ KIMO ประเทศฝรั่งเศส

 

คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องมือสำหรับวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศได้ภายในเครื่องเดียวกัน สามารถต่อใช้งานร่วมกับซอร์ฟแวร์สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลที่บันทึกไว้

 

คุณลักษณะเฉพาะ

 1. สามารถวัดและบันทึกค่าได้พร้อมกัน 2 พารามิเตอร์คือ อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์
 2. สามารถวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิได้ในช่วง -20 ถึง +70◦C
 3. ความละเอียดในการวัด 0.1◦C
 4. ความคลาดเคลื่อนในการวัด (Accuracy) ±0.4◦C ในช่วงระหว่าง 0 ถึง +50◦C และ ±0.8◦C ในช่วงที่เหลือ
 5. สามารถวัดและบันทึกค่าความชื้นสัมพัทธ์ได้ในช่วง 0 ถึง 100%RH
 6. ความละเอียดในการวัด 0.1%RH
 7. ความคลาดเคลื่อนในการวัด (Accuracy) ±2%RH ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 15 ถึง 25◦C และ 5 ถึง 05%RH
 8. หน้าจอแสดงผลขนาด 32 x 25.5 mm ชนิด LCD 1 บรรทัดที่แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล สำหรับแสดงค่าการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในหน่วย ◦C, ◦F, %RH
 9. หน่วยความจำภายในเครื่อง 50,000 ข้อมูล
 10. สามารถตั้งค่าการเตือนค่าเกินได้ 2 ช่วงในแต่ละพารามิเตอร์
 11. สามารถกำหนดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลได้เองโดยผู้ใช้งานตั้งแต่ 1 นาที ถึง 24 ชั่วโมงต่อค่า
 12. ใช้งานร่วมกับ KILOG Software สำหรับตั้งค่าการบันทึกข้อมูลและแสดงผลข้อมูลในการวัด รวมถึงการทำรายงานผลการวัด
 13. ด้านหลังเครื่องมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กสามารถติดตั้งเครื่องได้กับวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก
 14. การป้องกันฝุ่นและน้ำระดับ IP40
 15. ใช้แบตเตอรี่ชนิด CR2450 จำนวน 1 ก้อน สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 500 วัน ที่ช่วงระยะเวลาในการบันทึกค่าทุก 15 นาทีและอุณหภูมิการใช้งาน 25◦C
 16. สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ทำงานที่มีอุณหภูมิระหว่าง -20 ถึง +70◦C
 17. ตัวเครื่องขนาด 97.6 x 42.5 x 15.9 mm (HxWxD)
 18. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE; 2014/30/EU EMC; 2014/35/UE
 19. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศฝรั่งเศส โดยโรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000
 20. รับประกันการใช้งานเครื่อง 1 ปีเต็ม
 21. อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่องประกอบด้วย

-          เครื่องรุ่น KH-120 จำนวน 1 เครื่อง

-          คู่มือการใช้งานทั้งเครื่องและซอร์ฟแวร์ภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ

 

Visitors: 49,271