KIMO MP50

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องวัดค่าแรงดันต่างของอากาศ รุ่น MP50

ผลิตภัณฑ์ KIMO ประเทศฝรั่งเศส

 คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือวัดค่าแรงดันต่างของอากาศ ที่แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอลและสามารถเลือกแสดงผลการวัดในหน่วยต่างๆได้ 

คุณลักษณะเฉพาะ

 1. เป็นเครื่องที่สามารถวัดแรงดันต่างของอากาศได้ในช่วง 0 ถึง ±1,000 Pa โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน (Accuracy) อยู่ในช่วง ±0.5% of reading ±2 Pa และความละเอียดในการแสดงผล 1 Pa
 2. สามารถเลือกแสดงค่าการวัดในหน่วยการวัดต่างๆของแรงดันได้ 4 หน่วยคือ Pa, mmH2O, inWg, daPa
 3. สามารถเลือกฟังก์ชั่นค้างค่า ในการวัด
 4. แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล บนหน้าจอ LCD 1 บรรทัด ขนาดหน้าจอ 50x20 mm พร้อมไฟหน้าจอที่สามารถเปิด/ปิดได้
 5. ฟังก์ชั่นการปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน 20 นาที
 6. ตัวเรือนทำจากวัสดุ ABS ระดับการป้องกัน IP54
 7. ใช้แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ AAA/LR03 1.5V จำนวน 4 ก้อน
 8. ช่วงอุณหภูมิบรรยากาศสำหรับนำเครื่องไปใช้งาน 0 ถึง 50ºC
 9. ช่วงอุณหภูมิในการเก็บรักษาเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน -20 ถึง +80ºC
 10. ตัวเครื่องขนาด 147.9x71.5x34.2 mm (HxWxD) น้ำหนัก 200 กรัม
 11. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศฝรั่งเศส โดยโรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000
 12. รับประกันคุณภาพของเครื่องมือ เป็นเวลา 1 ปี ยกเว้นแบตเตอรี่และกระเป๋าใส่เครื่อง สำหรับการใช้งานปกติตามที่ระบุในรายละเอียดคุณลักษณะ ทั้งนี้ไม่นับรวมกรณีที่เครื่องได้รับความเสียหายโดยผู้ใช้งานเอง เช่นใช้งานผิดประเภท ใช้งานนอกเหนือจากคุณสมบัติที่ระบุไว้ในสเปกฯของเครื่อง หรือทำตกแตกเสียหายโดยความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งานเอง เป็นต้น
 13. มีเอกสารแสดงการเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือจากบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อความสะดวกในการตรวจซ่อมและบริการหลังการขาย

 

อุปกรณ์ที่มาในชุดประกอบด้วย:

 1. เครื่อง MP50
 2. กระเป๋าใส่เครื่อง
 3. Adjusting Certificate

 

 

 

Visitors: 49,267