KIMO KIGAZ 110

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้สำหรับปล่องระบายไอเสีย

รุ่น KIGAZ 110 ผลิตภัณฑ์ KIMO ประเทศฝรั่งเศส

COMBUSTION GAS ANALYSER

 

เครื่องมือสำหรับวัดค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้สำหรับปล่องระบายไอเสียโรงงานอุตสาหกรรม   ที่สามารถพิมพ์ผลการวัดผ่านเครื่องพิมพ์ภายนอกตัวเครื่องได้ทันที

คุณลักษณะเฉพาะ

1.      สามารถใส่เซ็นเซอร์วัดแก๊สได้สูงสุด  2 ชนิด คือ O2, CO

2.เซนเซอร์ออกซิเจน (O2) เป็นแบบอายุการใช้งานยาวนาน ช่วงการวัด 0 – 21%vol.

  1. เซนเซอร์คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)   ช่วงการวัด 0 – 8,000 ppm
  2.          มีฟังก์ชั่นคำนวณค่าจากการวัดโดยสามารถแสดงค่าได้ทั้ง CO2 อากาศส่วนเกิน และประสิทธิภาพการเผาไหม้
  1. สามารถบันทึกค่าในหน่วยความจำได้ 100,000 ค่า

6.         มีเครื่องพิมพ์ในตัวสามารถสั่งพิมพ์ผลการวัดได้ทันที

7.         แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอลบนหน้าLCD 120x160 พิกเซลล์ 50x 67 มิลลิเมตร

8.         ตัวเรือนทำจากวัสดุ ABS ระดับการป้องกัน IP40

9.         ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จประจุชนิดลิเธียมอิออนที่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด 10 ชั่วโมง

10.       ตัวเครื่องขนาด 331x112x86 mm น้ำหนัก 1035 กรัม

11.       รับประกันการใช้งานนาน 1 ปี

12.       อุปกรณ์ที่มาในชุดประกอบด้วย

-           เครื่องวัด KIGAZ 100 จำนวน 1 เครื่อง

-           หัววัดความยาว 180 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด

-           แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมอิออน จำนวน 1 ชุด

-           อุปกรณ์การชาร์จแบตเตอรี่และสายต่อ USB จำนวน 1 ชุด

-           ซอฟแวร์ LIGAZ-2 software  จำนวน 1 ชุด

Visitors: 49,017