KIMO KIGAZ 50

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้สำหรับปล่องระบายไอเสีย

รุ่น KIGAZ 50 ผลิตภัณฑ์ KIMO ประเทศฝรั่งเศส

COMBUSTION GAS ANALYSER 

เครื่องมือสำหรับวัดค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้สำหรับปล่องระบายไอเสียโรงงานอุตสาหกรรม   ที่สามารถพิมพ์ผลการวัดผ่านเครื่องพิมพ์ภายนอกตัวเครื่องได้ทันที

คุณลักษณะเฉพาะ

  1. สามารถใส่เซ็นเซอร์วัดแก๊สได้สูงสุด  3 ชนิด คือ O2, CO
  2. เซนเซอร์ออกซิเจน (O2) เป็นแบบอายุการใช้งานยาวนาน ช่วงการวัด 0 – 21%vol.
  3. เซนเซอร์คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)   ช่วงการวัด 0 – 8,000 ppm

4.         มีฟังก์ชั่นคำนวณค่าจากการวัดโดยสามารถแสดงค่าได้ทั้ง CO2 อากาศส่วนเกิน และประสิทธิภาพการเผาไหม้

5.         มีเครื่องพิมพ์ในตัวสามารถสั่งพิมพ์ผลการวัดได้ทันที

6.         แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอลบนหน้าLCD 54x 50 มิลลิเมตร

7.         มีโพรบวัดความยาวให้เลือกหลายขนาด 180 มิลลิเมตร

8.         ตัวเรือนทำจากวัสดุ ABS ระดับการป้องกัน IP40

9.         ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จประจุชนิดลิเธียมอิออนที่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด 10 ชั่วโมง

10.       ตัวเครื่องขนาด 240x110x80 mm น้ำหนัก 680 กรัม

11.       รับประกันการใช้งานนาน 1 ปี

12.       อุปกรณ์ที่มาในชุดประกอบด้วย

-           เครื่องวัด KIGAZ 50 จำนวน 1 เครื่อง

-           หัววัดความยาว 180 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด

-           แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมอิออน จำนวน 1 ชุด

-           อุปกรณ์การชาร์จแบตเตอรี่และสายต่อ USB จำนวน 1 ชุด

-           กระเป๋าใส่เครื่องจำนวน 1 ใบ

-           Adjusting Certificate จำนวน 1 ชุด

Visitors: 49,273