KIMO LV50

เครื่องวัดความเร็วลมชนิดใบพัด 100mm  KIMO รุ่น LV50

ผลิตภัณฑ์ ประเทศฝรั่งเศส 

ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ คลิ๊กที่นี่  

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมแบบใบพัดขนาด 100 mm แบบหัววัดติดกับตัวเครื่อง สำหรับใช้วัดค่าความเร็วลม และอุณหภูมิได้ภายในเครื่องเดียวกัน 

คุณลักษณะเฉพาะ

1.      เป็นอุปกรณ์ที่แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล

2.      หัววัดแบบใบพัดขนาด  100 mm พร้อมเซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าอุณหภูมิชนิด NTC โดยสามารถวัดค่าข้อมูลอยู่ในช่วงดังต่อไปนี้

·       ความเร็วลม 0.3 ถึง 35 m/s โดยในช่วงความเร็วลม 0.3 ถึง 3 m/s มีค่าความคลาดเคลื่อน (Accuracy) ±3% ของค่าที่วัดได้ ±0.1 m/s และในช่วงความเร็วลม 3.1 ถึง 35 m/s มีค่าความคลาดเคลื่อน (Accuracy) ±1% ของค่าที่วัดได้ ±0.3 m/s และมีความละเอียดในการแสดงผลของทั้งสองช่วงที่ 0.1 m/s

·       อุณหภูมิ -20 ถึง +80ºC โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน (Accuracy) ±0.4% ของค่าที่วัดได้  ±0.3ºC และมีความละเอียดในการแสดงผล 0.1ºC

3.      สามารถเลือกหน่วยการวัดสำหรับใช้งานได้คือความเร็วลม (m/s, fpm, km/h)

4.      มีฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน 20 นาที

5.      หน้าจอแสดงผลชนิด LCD ขนาด 50 x 36 mm

6.      มีฟังก์ชั่นค้างค่าที่วัด

7.      ใช้แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ AAA/LR03 1.5V จำนวน 4 ก้อน

8.      อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน 70 ชั่วโมง

9.      ช่วงอุณหภูมิบรรยากาศสำหรับนำเครื่องไปใช้งาน 0 ถึง 50ºC

10.  ช่วงอุณหภูมิในการเก็บรักษาเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน -20 ถึง +80ºC

11.  รับประกันคุณภาพของเครื่องมือ เป็นเวลา 1 ปี

 

12.  มีเอกสารแสดงการเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือจากบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อความสะดวกในการตรวจซ่อมและบริการหลังการขายAdjusting Certificate

Visitors: 57,136