KIMO TR61, TR62

เครื่องวัดอุณหภูมิ KIMO รุ่น TR61, TR62 

ผลิตภัณฑ์ประเทศฝรั่งเศส

ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ คลิ๊กที่นี่  

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ต่อใช้งานร่วมกับหัววัดชนิด Pt100 Class A ได้

TR61 แบบ 1 หัววัด

TR62 แบบ 2 หัววัดพร้อมกัน

คุณลักษณะเฉพาะ

1.เป็นอุปกรณ์ที่แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล 

2.ต่อกับหัววัดอุณหภูมิชนิดPt100 ได้ 2 หัววัด โดยมีช่วงการวัดอุณหภูมิตั้งแต่ -100 ถึง +400 °C (ขึ้นอยู่กับชนิดหัววัดที่ต่อ) 

มีค่าความคลาดเคลื่อน (Accuracy)±0.4% ของค่าที่วัดได้ หรือ ± 0.3  °C

และมีความละเอียดในการแสดงผล 0.1 °C

3.สามารถเลือกหน่วยการวัดได้ 2 หน่วยคือ °C และ  °F

4.หน้าจอแสดงผลชนิด LCD จำนวน 4 บรรทัด ขนาด 50 x 36 mm พร้อมไฟหน้าจอที่สามารถเปิด/ปิดได้ 

5.ตัวเรือนทำจากวัสดุ ABS สำหรับ Shock-proof และมีระดับการป้องกัน IP54

6.ปุ่มกดแบบเคลือบโลหะ 5 ปุ่ม สำหรับเปิด/ปิดเครื่อง เลือกฟังก์ชั่นในการทำงาน ค้างค่าที่วัด แสดงค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าอุณหภูมิต่าง และเปิด/ปิดไฟหน้าจอ

7.สามารถใช้งานได้พื้นที่ที่มีสนามแม่เหล็กตามมาตรฐาน NF EN61326-1

8.ใช้แบตเตอรี่ชนิด AAA จำนวน 3 ก้อน

9.ช่วงอุณหภูมิบรรยากาศสำหรับนำเครื่องไปใช้งาน 0 ถึง 50 °C

10.ช่วงอุณหภูมิในการเก็บรักษาเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน -20 ถึง +80 °C

11.สามารถตั้งเวลาในการปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการกดปุ่มใดๆ ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 120 นาที

12.ตัวเครื่องขนาด 71.7 x 147.9 x 34.2 mm (WxHxD) น้ำหนัก 210 กรัม

13.อุปกรณ์ที่มาในชุดประกอบด้วย:

-เครื่อง TR61 หรือ TR62

-กระเป๋าใส่เครื่อง

 
Visitors: 35,105