KIMO VT210

เครื่องวัดความเร็วลมสำหรับระบบปรับอากาศ  KIMO รุ่น VT210

ผลิตภัณฑ์ประเทศฝรั่งเศส 

 ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ คลิ๊กที่นี่  

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือวัดสำหรับระบบปรับอากาศที่สามารถวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และอัตราการไหล-ด้ภายในเครื่องเดียวกัน และสามารถบันทึกข้อมูลภายในเครื่องและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงค่าการวัด ถ่ายโอนข้อมูลและประมวลผลผ่านซอร์ฟแวร์ 

คุณลักษณะเฉพาะ

 1.              สามารถวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ได้ในช่วง -20 ถึง +80ºC และ 5 ถึง 95%RH โดยมีความละเอียดในการแสดงผล 0.1ºC และ 0.1%RH ค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดอุณหภูมิ ±0.3% ของค่าที่วัดได้±0.25ºC และค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ ±1.8%RH (ในช่วง +15 ถึง +25ºC) และ ±0.04x(T-20)%RH ในช่วงอุณหภูมิอื่นๆ
 2.              สามารถวัดความเร็วลม ได้ในช่วง 0.15 ถึง 30 m/s โดยมีความละเอียดในการแสดงผล 0.01 m/s เมื่อวัดค่าในช่วง 0.15 ถึง 3 m/s และความละเอียด 0. 1 m/s เมื่อวัดค่าในช่วง 3.1 ถึง 30 m/s และค่าความคลาดเคลื่อนในการวัด ±3% ของค่าที่วัดได้ ±0.03 m/s เมื่อวัดค่าในช่วง 0.15 ถึง 3 m/s และ ±3% ของค่าที่วัดได้ ±0.1 m/s เมื่อวัดค่าในช่วง 3.1 ถึง 30 m/s
 3.              สามารถคำนวณค่าอัตราการไหลได้ในช่วง 0 ถึง 99,999 m3/h โดยมีความละเอียดในการแสดงผล 1 m3/h และค่าความคลาดเคลื่อนในการวัด ±3% ของค่าที่วัดได้
 4.              สามารถวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และอัตราการไหล ได้ภายในหัววัดเดียวกัน
 5.              สามารถเลือกหน่วยการวัดได้หลากหลายดังนี้:

-          อุณหภูมิ : ºC, ºF

-          ความชื้นสัมพัทธ์ : %RH

-          ความเร็วลม : m/s, fpm, km/h, mph

-          อัตราการไหล : m3/h, cfm, l/s, m3/s

 1.              สามารถแสดงค่าสูงสุด ค่าต่ำสุดในการวัดได้
 2.              แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอลบนหน้าจอ LCD ความละเอียด 120x160 พิกเซล ขนาดหน้าจอ 58x76 mm  พร้อมไฟหน้าจอที่ปรับระดับความสว่างได้
 3.              มีหน่วยความจำในตัวเครื่องสามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้งสิ้น 20,000 ค่า หรือ 1,000 ชุดการวัด และสามารถส่งถ่ายข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย USB
 4.              ฟังก์ชั่นการปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานโดยตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 15 ถึง 120 นาที
 5.           ตัวเรือนทำจากวัสดุ ABS/PC ระดับการป้องกัน IP54
 6.           ตัวเครื่องขนาด 204x104x63 mm (HxWxD) น้ำหนัก 485 กรัม (ไม่รวมหัววัด)

12.       รับประกันการใช้งานนาน 1 ปี

Visitors: 49,268