KIMO LV110

เครื่องวัดความเร็วลมชนิดใบพัด 100mm KIMO รุ่น LV110

ผลิตภัณฑ์ประเทศฝรั่งเศส 

ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ คลิ๊กที่นี่  

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมแบบใบพัดขนาด 100 mm แบบสายยึดติดกับตัวเครื่อง สำหรับใช้วัดค่าความเร็วลม อัตราการไหลของลม และอุณหภูมิได้ภายในเครื่องเดียวกัน 

คุณลักษณะเฉพาะ

1.      เป็นอุปกรณ์ที่แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล

2.      หัววัดแบบใบพัดขนาด  100 mm พร้อมเซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าอุณหภูมิชนิด NTC โดยสามารถวัดค่าข้อมูลอยู่ในช่วงดังต่อไปนี้

·       ความเร็วลม 0.3 ถึง 35 m/s โดยในช่วงความเร็วลม 0.3 ถึง 3 m/s มีค่าความคลาดเคลื่อน (Accuracy) ±3% ของค่าที่วัดได้ ±0.1 m/s และในช่วงความเร็วลม 3.1 ถึง 35 m/s มีค่าความคลาดเคลื่อน (Accuracy) ±1% ของค่าที่วัดได้ ±0.3 m/s และมีความละเอียดในการแสดงผลของทั้งสองช่วงที่ 0.1 m/s

·       คำนวณค่าอัตราการไหลของลมได้ตั้งแต่ 0 ถึง 99999 m3/h เมื่อป้อนค่าพื้นที่หน้าตัด (กรณีท่อทรงเหลี่ยม) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง (กรณีท่อทรงกลม) ของจุดที่ทำการวัด โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน (Accuracy) ±3% ของค่าที่วัดได้ ±0.03 x พื้นที่ (ในหน่วย cm2) และมีความละเอียดในการแสดงผล 1 m3/h

·       อุณหภูมิ -20 ถึง +80ºC โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน (Accuracy) ±0.4% ของค่าที่วัดได้  ±0.3ºC และมีความละเอียดในการแสดงผล 0.1ºC

3.      สามารถเลือกหน่วยการวัดสำหรับใช้งานได้คือความเร็วลม (m/s, fpm, km/h) อัตราการไหลของอากาศ (m3/h, cfm, l/s, m3/s) และอุณหภูมิ (ºC , ºF)

4.      หน้าจอแสดงผลชนิด LCD ขนาด 50 x 36 mm สามารถแสดงผลได้สองบรรทัด พร้อมไฟหน้าจอที่สามารถเปิด/ปิดได้

5.      ตัวเรือนทำจากวัสดุ ABS มีระดับการป้องกัน IP54

6.      มีฟังก์ชั่นค้างค่าที่วัด แสดงค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ยอัตโนมัติ

7.      ใช้แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ AAA/LR03 1.5V จำนวน 4 ก้อน

8.      ช่วงอุณหภูมิบรรยากาศสำหรับนำเครื่องไปใช้งาน 0 ถึง 50ºC

9.      ช่วงอุณหภูมิในการเก็บรักษาเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน -20 ถึง +80ºC

10.  สามารถตั้งเวลาในการปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการกดปุ่มใดๆ ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 120 นาที

11.  ตัวเครื่องขนาด 71.5 x 147.9 x 34.2 mm (WxHxD) น้ำหนัก 390 กรัม

12.  เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศฝรั่งเศส โดยโรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000

13. รับประกันคุณภาพของเครื่องมือ เป็นเวลา 1 ปี 

Visitors: 52,352