KIMO HQ210

เครื่องวัดคุณภาพอากาศ KIMO รุ่น HQ210

ผลิตภัณฑ์ประเทศฝรั่งเศส

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงานที่สามารถวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในบรรยากาศ ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในบรรยากาศ และความสว่างแสง (Lux) ได้ และสามารถบันทึกข้อมูลภายในเครื่องและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงค่าการวัด ถ่ายโอนข้อมูลและประมวลผลผ่านซอร์ฟแวร์ 

คุณลักษณะเฉพาะ

1.             สามารถวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ได้ในช่วง -20 ถึง +80ºC และ 3 ถึง 98%RH โดยมีความละเอียดในการแสดงผล 0.1ºC และ 0.1%RH ค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดอุณหภูมิ ±0.3% ของค่าที่วัดได้±0.25ºC และค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ ±1.5%RH (ในช่วง +25 ถึง +35ºC) และ ±0.04x(T-20)%RH ในช่วงอุณหภูมิอื่นๆ

2.             สามารถวัดปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ได้ในช่วง 0 ถึง 500 ppm โดยมีความละเอียดในการแสดงผล 0.1 ppm และค่าความคลาดเคลื่อนในการวัด ±2 ppm (ในช่วง 0-50 ppm), ±3 ppm (ในช่วง 51-200 ppm) และ ±1.5% ของค่าที่วัดได้ (ในช่วง 201 ถึง 500 ppm)

3.             สามารถวัดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ในช่วง 0 ถึง 5,000 ppm โดยมีความละเอียดในการแสดงผล 1 ppm และค่าความคลาดเคลื่อนในการวัด ±0.3% ของค่าที่วัดได้ ±50 ppm

4.             สามารถวัดค่าความสว่างแสง (Lux) ได้ในช่วง 0 ถึง 150,000 lx โดยมีค่าความละเอียดในการแสดงผล 0.1 lx (ในช่วง 0 ถึง 999.9 lx), 1 lx (ในช่วง 1000 ถึง 9,999 lx), 0.01 klx (ในช่วง 10.00 ถึง 99.99 klx) และ 0.1 klx (ในช่วง 100.0 ถึง 150.0 klx) และค่าความคลาดเคลื่อนในการวัด ±1% ของค่าที่วัดได้ หรือ ±2 lux (ขึ้นอยู่กับค่าใดจะมากกว่ากัน)

5.             สามารถแสดงค่าสูงสุด ค่าต่ำสุดในการวัดสำหรับอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ และปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

6.             แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอลบนหน้าจอ LCD ความละเอียด 120x160 พิกเซล ขนาดหน้าจอ 58x76 mm  พร้อมไฟหน้าจอที่ปรับระดับความสว่างได้

7.             มีหน่วยความจำในตัวเครื่องสามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้งสิ้น 20,000 ค่า หรือ 1,000 ชุดการวัด และสามารถส่งถ่ายข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย USB

8.             ฟังก์ชั่นการปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานโดยตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 15 ถึง 120 นาที

9.             ตัวเรือนทำจากวัสดุ ABS/PC ระดับการป้องกัน IP54

10.          ตัวเครื่องขนาด 204x104x63 mm (HxWxD) น้ำหนัก 485 กรัม

11.          รับประกันการใช้งานนาน 1 ปี

Visitors: 52,355