KIMO HM50

เครื่องวัดความชื้นวัสดุ  KIMO รุ่น HM50 

ผลิตภัณฑ์ประเทศฝรั่งเศส

 

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือวัดค่าความชื้นของวัสดุที่สามารถเลือกโหมดการวัดความชื้นของวัสดุชนิดต่างๆได้

 

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เลือกโหมดการวัดความชื้นของวัสดุที่แตกต่างกันได้ 4 ชนิด 

- ไม้เนื้ออ่อน วัดได้ในช่วง 10-90% 

- ไม้เนื้อแข็ง วัดได้ในช่วง 9-90%

- พลาสเตอร์ วัดได้ในช่วง 0.1-15% 

- อิฐและคอนกรีต วัดได้ในช่วง 0.1-15%

2. มีค่าความคลาดเคลื่อนในการวัด (Accuracy) ไม่เกิน +/-1%

3. มีฟังก์ชั่นการค้างค่าการวัด (Hold)

4. มีฟังก์ชั่นการปิดเครื่องเองอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน 20 นาที

5. ตัวเครื่องทำจากวัสดุ ABS มีระดับการป้องกัน IP54

6. หน้าจอแสดงผลชนิด LCD 1 บรรทัดขนาดหน้าจอ 50x20 mm

7. ช่วงอุณหภูมิของการใช้งานเครื่อง 0 ถึง +50°C ไม่มีการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ และใช้ได้กับระดับความสูงจากน้ำทะเลในช่วง 0-2000 เมตร 

8. ใช้แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ LR03/AAA จำนวน 4 ก้อน โดยมีอายุการใช้งาน 180 ชั่วโมง

9. ตัวเครื่องมีขนาด 147.9 x 71.5 x 34.2 มิลลิเมตร (สูงxกว้างxหนา)

10. น้ำหนักเครื่องรวมแบตเตอรี่ 200 กรัม

11. ตัวเครื่องได้รับการรับตามมาตรฐาน 

EU Directives 2004/108/EC EMC ; 2006/95/EC Low Voltage ; 2011/65/EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE 

12. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศฝรั่งเศส โดยโรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000

13. รับประกันการใช้งานเครื่อง 1 ปีเต็ม

14. อุปกรณ์ที่มาในชุดประกอบด้วย

- เครื่องวัดความชื้นวัสดุ รุ่น HM50 จำนวน 1 เครื่อง

- ชุดเข็มวัดความชื้น จำนวน 2 ชุด

- กระเป๋าใส่เครื่อง จำนวน 1 ใบ

- แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ LR03/AAA จำนวน 4 ก้อน

- ใบรับรองการปรับเทียบเครื่อง (Adjusting Certiicate) จากโรงงานผู้ผลิต จำนวน 1 ใบ

- คู่มือการใช้งานเครื่องภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ

Visitors: 49,271