KIMO TK61, TK62

เครื่องวัดอุณหภูมิ KIMO รุ่น TK61, TK62                                   
ผลิตภัณฑ์ประเทศฝรั่งเศส

ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ คลิ๊กที่นี่  

คุณลักษณะทั่วไป
เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ต่อใช้งานร่วมกับหัววัดชนิดเทอร์โมคัปเปิ้ลทั้ง Type K, J, T และ S ได้
TK61 แบบ 1 หัววัด
TK62 แบบ 2 หัววัดพร้อมกัน

คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นอุปกรณ์ที่แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล
2. ต่อกับหัววัดอุณหภูมิชนิดเทอร์โมคัปเปิ้ลได้ 2 หัววัด โดยมีช่วงการวัดอุณหภูมิตั้งแต่ -200 ถึง +1,760 องศาเซลเซียส (ขึ้นอยู่กับชนิดหัววัดที่ต่อ)
มีค่าความคลาดเคลื่อน (Accuracy) ±0.4% ของค่าที่วัดได้ หรือ ±1.1oC
และมีความละเอียดในการแสดงผล 0.1oC
3. สามารถเลือกหน่วยการวัดได้ 2 หน่วยคือ ºC และ ºF
4. หน้าจอแสดงผลชนิด LCD จำนวน 4 บรรทัด ขนาด 50 x 36 mm พร้อมไฟหน้าจอที่สามารถเปิด/ปิดได้
5. ตัวเรือนทำจากวัสดุ ABS สำหรับ Shock-proof และมีระดับการป้องกัน IP54
6. ปุ่มกดแบบเคลือบโลหะ 5 ปุ่ม สำหรับเปิด/ปิดเครื่อง เลือกฟังก์ชั่นในการทำงาน ค้างค่าที่วัด แสดงค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าอุณหภูมิต่าง และเปิด/ปิดไฟหน้าจอ
7. สามารถใช้งานได้พื้นที่ที่มีสนามแม่เหล็กตามมาตรฐาน NF EN61326-1
8. ใช้แบตเตอรี่ชนิด AAA จำนวน 3 ก้อน
9. ช่วงอุณหภูมิบรรยากาศสำหรับนำเครื่องไปใช้งาน 0 ถึง 50ºC
10. ช่วงอุณหภูมิในการเก็บรักษาเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน -20 ถึง +80ºC
11. สามารถตั้งเวลาในการปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการกดปุ่มใดๆ ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 120 นาที
12. ตัวเครื่องขนาด 71.7 x 147.9 x 34.2 mm (WxHxD) น้ำหนัก 210 กรัม
13. อุปกรณ์ที่มาในชุดประกอบด้วย:
- เครื่อง TK61 หรือ TK62
- กระเป๋าใส่เครื่อง

 

Visitors: 49,270