สินค้าทั้งหมด

เครื่องวัดทางอุตสาหกรรม     เครื่องวัดคุณภาพน้ำ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความดันชนิดของเหลว   เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง
เครื่องวัดอัตราการไหลของลม เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์   เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า
เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ เครื่องวัดความชื้นในวัสดุ   เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ
เครื่องวัดระยะทาง เครื่องวัดความเร็วลม   เครื่องวัดค่าปริมาณสารแขวนลอยในน้ำ
เครื่องวัดพลังงานแสง เครื่องวัดความเร็วรอบ   เครื่องวัดค่าคลอรีน
เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ เครื่องวัดขนาด   เครื่องวัดค่าความขุ่น
เครื่องวัดคุณภาพอากาศ เครื่องวัดและบันทึกค่าแบบกราฟ   เครื่องวัดปฏิกิริยารีดอกซ์
เครื่องวัดค่าความหวาน เครื่องวัดและบันทึกค่า   เครื่องวัดค่าความเค็ม
เครื่องวัดค่าความเค็ม เครื่องวัดแบบหลายพารามิเตอร์    
เครื่องวัดความดันต่าง เครื่องวัดแก๊สทางด้านความปลอดภัย    
  เครื่องวัดและส่งสัญญาณ (Transmitter)    

เครื่องวัดอุณหภูมิ

 • KIMO TK61, TK62
  เครื่องวัดอุณหภูมิ KIMO รุ่น TK61, TK62 ผลิตภัณฑ์ประเทศฝรั่งเศส ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ ค...
 • KIMO TR61, TR62
  เครื่องวัดอุณหภูมิ KIMO รุ่น TR61, TR62 ผลิตภัณฑ์ประเทศฝรั่งเศส ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ คลิ๊กที่นี่ คุณลั...
 • KIMO KIRAY50
  เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรด KIMO รุ่น KIRAY 50 ผลิตภัณฑ์ประเทศฝรั่งเศส ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ คลิ๊กท...
 • KIMO KIRAY100
  เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรด KIMO รุ่น KIRAY 100 ผลิตภัณฑ์ประเทศฝรั่งเศส ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ คลิ๊ก...
Visitors: 19,109